Klimat dla biznesu

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu

14-09-2015
Już 16 września rozpocznie się Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu (ETZT), nad którym patronat objęło Ministerstwo Środowiska. Celem tej inicjatywy jest zachęcanie władz lokalnych do wprowadzania zrównoważonych środków transportu w miastach i promowania ich wśród mie

Konkurs na ekologiczną bajkę - zgłoszenia do 20 września!

13-09-2015
Do 20 września 2015 r. można zgłaszać swoje prace do konkursu EKOBAJA, skierowanego do nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych oraz wszystkich dorosłych pisarzy-amatorów. Aby wziąć w nim udział, należy napisać bajkę dla dzieci, poruszającą tematykę ekologii.

Pakiet prokonsumencki w ustawie o działalności ubezpieczeniowej

12-09-2015
Uchwalona 11 września 2015 r. ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej poprawia sytuację osób ubezpieczonych oraz zakładów ubezpieczeniowych. Nowe rozwiązania opierają się na przepisach europejskich w tej dziedzinie (dyrektywa Wypłacalność II z 2009 r.) oraz z

Startują pierwsze centra obsługi administracji podatkowej

03-09-2015
Startują pierwsze centra obsługi klienta

Dotacje na społeczne projekty służące poprawie środowiska. We wrześniu pierwszy konkurs!

01-09-2015
Osoby indywidualne, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe będą mogły uzyskać dotację pokrywającą całość kosztów przedsięwzięcia służącego poprawie środowiska naturalnego. 25 sierpnia br. Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjęła now

Nowy System Informacji Telefonicznej dla podatników

22-08-2015
Ułatwienie obsługi podatników i pracowników administracji podatkowej

Komunikat Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

18-08-2015
Ministerstwo Finansów informuje w swoim komunikacie, że GIIF nie wystawia potwierdzeń zgodności działalności gospodarczej z prawem.

Konsultacje projektu programu Ryś

17-08-2015
Projekt pilotażu programu priorytetowego „Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Ryś – termomodernizacja budynków jednorodzinnych” został przedstawiony do konsultacji przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Uwaga na "outsourcing pracowniczy"!

01-08-2015
Uwaga na "outsourcing pracowniczy"!

Nabór do Nagrody - Ludzie, którzy zmieniają biznes

24-07-2015
Wystartował nabór zgłoszeń do pierwszej w Polsce nagrody w pełni dedykowanej osobom działającym na rzecz rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu w swoich firmach i otoczeniu biznesu.
1    2  3  4  5  6    12