Klimat dla biznesu

Wyniki rankingów najkorzystniejsze dla Krosna

13-11-2014
W ostatnich dniach ogłoszono wyniki Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz przedstawiono zwycięzców tegorocznego Rankingu Złota Setka Gmin. Rozstrzygnięcie obu plebiscytów okazały się korzystne dla miasta Krosna. Znalazło się ono wśród najlep

Biznes w Polsce niemobilny

12-11-2014
Z najnowszego raportu firmy ActiveMobi wynika, że większość małych i średnich przedsiębiorstw, nie idzie z duchem czasu i nie jest gotowa na mobilnego klienta. Jak informuje Puls Biznesu – 93 % stron internetowych polskich firm z sektora MŚP, słabo prezentuje się na sprzęcie

Dopłaty do wynagrodzeń- państwo wspiera przedsiębiorców

10-11-2014
Resort pracy przygotowuje projekt nowelizacji Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (projekt z dnia 14 października br.). Znowelizowana ustawa, miałaby gwarantować pomoc dla przedsiębiorców borykających się z czasowymi problemami finansowymi.

Planowane regulacje prawne dotyczące działalności gospodarczej

05-11-2014
Ministerstwo Gospodarki pracuje nad projektem nowej ustawy Prawo działalności gospodarczej.

Ułatwienia dla firm – nowa ustawa deregulacyjna

04-11-2014
Sejm w dniu 23 października br. przyjął ustawę o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Ustawa wprowadza szereg rozwiązań usprawniających prowadzenie działalności, szczególnie dla małych i średnich firm.

Biznes w Polsce. Jak na tym tle wypada Podkarpacie

31-10-2014
Z najnowszej, dwunastej już edycji raportu Doing Business, przygotowanego przez Bank Światowy na rok 2015, wynika, iż w Polsce biznes ma się lepiej, awansowaliśmy bowiem na 32 miejsce spośród 189 klasyfikowanych krajów.

Zasada konkurencyjności - portal do zamieszczania ogłoszeń

01-09-2014
Już niedługo możemy spodziewać się miejsca w Internecie, w którym znajdziemy wszystkie zapytania ofertowe podmiotów realizujących projekty w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

SEPA - płatności bezgotówkowe na terenie UE

01-09-2014
Od 1 sierpnia 2014 roku w krajach strefy euro obowiązuje jeden standard płatności bezgotówkowych w euro, określany jako płatności SEPA. Oznacza to, że wszystkie detaliczne przelewy oraz polecenia zapłaty dokonywane są w tym standardzie.

Ułatwienia dla zakładających biura rachunkowe

01-09-2014
Dnia 10 sierpnia 2014 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. poz. 769).

Partnerstwo publiczno-prywatne w nowym okresie programowania

01-09-2014
Przygotowując się do nowego okresu programowania i czytając nowe Rozporządzenie Ogólne w sprawie polityki spójności UE na lata 2014-2020 możemy zauważyć, iż dokument ten poświęca wiele miejsca partnerstwu publiczno prywatnemu (PPP) i jego roli w polityce spójności.
1    13  14  15  16  17    17