Klimat dla biznesu

Dopłaty do wynagrodzeń- państwo wspiera przedsiębiorców

10-11-2014
Resort pracy przygotowuje projekt nowelizacji Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (projekt z dnia 14 października br.). Znowelizowana ustawa, miałaby gwarantować pomoc dla przedsiębiorców borykających się z czasowymi problemami finansowymi.

Planowane regulacje prawne dotyczące działalności gospodarczej

05-11-2014
Ministerstwo Gospodarki pracuje nad projektem nowej ustawy Prawo działalności gospodarczej.

Ułatwienia dla firm – nowa ustawa deregulacyjna

04-11-2014
Sejm w dniu 23 października br. przyjął ustawę o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Ustawa wprowadza szereg rozwiązań usprawniających prowadzenie działalności, szczególnie dla małych i średnich firm.

Biznes w Polsce. Jak na tym tle wypada Podkarpacie

31-10-2014
Z najnowszej, dwunastej już edycji raportu Doing Business, przygotowanego przez Bank Światowy na rok 2015, wynika, iż w Polsce biznes ma się lepiej, awansowaliśmy bowiem na 32 miejsce spośród 189 klasyfikowanych krajów.

Zasada konkurencyjności - portal do zamieszczania ogłoszeń

01-09-2014
Już niedługo możemy spodziewać się miejsca w Internecie, w którym znajdziemy wszystkie zapytania ofertowe podmiotów realizujących projekty w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

SEPA - płatności bezgotówkowe na terenie UE

01-09-2014
Od 1 sierpnia 2014 roku w krajach strefy euro obowiązuje jeden standard płatności bezgotówkowych w euro, określany jako płatności SEPA. Oznacza to, że wszystkie detaliczne przelewy oraz polecenia zapłaty dokonywane są w tym standardzie.

Ułatwienia dla zakładających biura rachunkowe

01-09-2014
Dnia 10 sierpnia 2014 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. poz. 769).

Partnerstwo publiczno-prywatne w nowym okresie programowania

01-09-2014
Przygotowując się do nowego okresu programowania i czytając nowe Rozporządzenie Ogólne w sprawie polityki spójności UE na lata 2014-2020 możemy zauważyć, iż dokument ten poświęca wiele miejsca partnerstwu publiczno prywatnemu (PPP) i jego roli w polityce spójności.

Polska bankowość mobilna – fakty i ciekawostki

29-08-2014
Wraz z dynamicznym rozwojem rynku urządzeń mobilnych telefony komórkowe i tablety stały się nie tylko narzędziem służącym do komunikacji i rozrywki, lecz także zarządzania finansami.
1    8  9  10  11  12