Jest budżet województwa podkarpackiego na 2017 rok

2017-01-01

Jest budżet województwa podkarpackiego na 2017 rok

 

Wieczorem, 29 grudnia 2016 roku radni sejmiku wojewódzkiego, większością głosów, przyjęli przygotowany przez zarząd województwa plan dochodów i wydatków na 2017 rok. Marszałek Władysław Ortyl podkreślił, że jego zdaniem jest to dobry budżet, którego przygotowanie było wyzwaniem. Zaznaczył przy tym, że wyzwaniem będzie również jego realizacja.

 

Budżet województwa na 2017 rok zakłada realizacje wielu inwestycji, zarówno wieloletnich jak i takich, które zostaną przeprowadzone w ciągu rozpoczynającego się roku. Łącznie na inwestycje w 2017 r. przeznaczone zostanie 733 mln zł, czyli 56% całości budżetu. Dochody województwa zaplanowano na 1 mld 258 mln zł, wydatki natomiast mają osiągnąć poziom 1 mld 319 mln zł.

Podczas sesji, radni przyjęli także Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Podkarpackiego na lata 2017-2030 zawierającą inwestycje, których wartość zaplanowano na  ponad 670 mln zł. Wśród projektów w niej zawartych znajduje się 30 inwestycji drogowych na łączną kwotę 351,2 mln zł, 10 inwestycji melioracyjnych o wartości 66,3 mln zł, a także zakup i modernizacja pojazdów szynowych za 135,7 mln zł, realizacja i utrzymanie projektów informatycznych za kwotę 105,8 mln zł oraz dotacje celowe w ramach RPO WP na kwotę 9,7 mln zł. Na 2017 rok zaplanowano z tego:

- zakup taboru kolejowego – 126 mln zł,

- utworzenie Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej - 100,3 mln zł,

- budowa obwodnicy Strzyżowa w ciągu drogi wojewódzkiej 988 - 14,2 mln zł,

- budowę i rozbudowę odcinka DW nr 988 z Babicy do Zaborowa, wraz z obwodnicą Czudca - 17 mln zł,

- przebudowę odcinka DW nr 984  z Lisiej Góry do Radomyśla Wielkiego i Mielca od miejscowości Piątkowiec do skrzyżowania z DW 983, a także DW 983 do miejscowości Rzędzianowice wraz z budową nowego odcinka łączącego DW 984 od m. Rzędzianowice do DW nr 985 wraz z budową mostu na rzece Wisłoka - 33 mln zł,

- budowę obwodnicy miejscowości Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec–Leżajsk - 25,8 mln zł,

- przebudowę drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec-Kolbuszowa-Leżajsk od Wtryni do Sokołowa Małopolskiego - 20 mln zł,

- budowę drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska od DK 4 do Kańczugi - 16 mln zł,

- budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin–Przeworsk–Grabownica Starzeńska - 18 mln zł.

 

W budżecie województwa znalazły się również inwestycje przewidziane do zrealizowania w całości w 2017 roku. Najważniejsze z nich to:

- rozbudowa dróg wojewódzkich, skrzyżowań, przebudowa mostów, budowa rond, chodników, regulacja stanów prawych gruntów oraz zakup i montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego na łączną wartość 11 mln zł,

- rezerwa celowa na zakup akcji i udziałów Uzdrowisk Rymanów S.A. i Horyniec Sp. z o.o. – 8,6 mln zł,

- zadania z zakresu ochrony zdrowia - 6,2 mln zł,

- dotacje celowe dla gmin na modernizację istniejących i budowę nowych dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz la powiatów na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego, niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych - 4,2 mln zł,

 

źródło: www.podkarpackie.pl