Jednolity Plik Kontrolny: Ministerstwo Finansów udostępni bezpłatną aplikację

Autor: Izabela Jaźwiecka
2016-09-27

Co to jest JPK ?

JPK to rozwiązanie informatyczne wprowadzone celem usprawnienia pracy organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej w zakresie prowadzonych postępowań podatkowych, kontroli podatkowych oraz czynności sprawdzających, w tym także tzw. kontroli krzyżowych. Innymi słowy JPK są zbiorami danych wyeksportowanymi bezpośrednio z systemów IT podatników, posiadającymi ustandaryzowaną formę (schemat XML), umożliwiającą organom ich łatwą analizę.

Przekazywanie plików JPK

Przekazywanie postaci elektronicznej ksiąg podatkowych i dowodów księgowych na żądanie organów podatkowych i organów kontroli skarbowej odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych, z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych zawartych w księgach.

Podmioty są zobowiązane przekazywać pliki JPK na żądanie organów podatkowych i organów kontroli skarbowej w następujących terminach:

  • od 1 lipca 2016r. – duże podmioty
  • od 1 lipca 2018r. – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Comiesięczne przekazywanie postaci elektronicznej ewidencji zakupu i sprzedaży (JPK_VAT) odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych zawartych w księgach.

Obowiązek comiesięcznego przekazywania pliku JPK_VAT (ewidencja zakupu i sprzedaży VAT) będzie obowiązywał od:

  • 1 lipca 2016r. – duże podmioty
  • 1 stycznia 2017r. – małe i średnie podmioty
  • 1 stycznia 2018r. – mikro przedsiębiorcy.

Od 1 lipca 2016 r. najwięksi przedsiębiorcy działający w Polsce mają obowiązek comiesięcznego przekazywania administracji podatkowej danych dotyczących podatku VAT w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Małe i średnie przedsiębiorstwa będą miały ten obowiązek od 1 stycznia 2017 r. Data złożenia sprawozdania za pierwszy okres będzie przypadała na dzień 25 lutego 2017 r.

Aby ułatwić wykonywanie tego obowiązku, Ministerstwo Finansów udostępni do podatnikom do końca listopada 2016 r. bezpłatną aplikację do składania sprawozdań dotyczących podatku VAT w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego.

W pierwszym okresie sprawozdawczym, który zakończył się 25 sierpnia, zostało prawidłowo złożonych (tzn. zakończonych wystawieniem Urzędowego Poświadczenia Odbioru), 5 tyś. 770 plików JPK VAT o niepowtarzalnych numerach NIP.

Według Resortu finansów analiza danych zawartych w JPK przyspieszy identyfikację nieprawidłowości w wypełnianiu obowiązków podatkowych. Wykonaniem oprogramowania zająć się ma spółka Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o. Ma ona m.in. przygotować system analizujący dane zbierane w formie JPK przez Ministerstwo Finansów. Narzędzie stworzone przez firmę ma przetwarzać dane nie tylko pochodzące z JPK, ale także z innych systemów resortu finansów.

Oprogramowanie będzie umożliwiało sprawdzenie danych wejściowych zapisanych w arkuszu kalkulacyjnym, generowanie pliku kontrolnego i przesłanie dokumentu do Ministerstwa Finansów. 

 

Żródło: Ministerstwo Finansów