Jak Samorząd Województwa będzie wspierał podkarpackich rolników?

Autor: Agnieszka Rajchel
2015-02-10

4 lutego br. w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, Lucjan Kuźnar, członek zarządu województwa podkarpackiego omówił zadania jakie samorząd będzie realizował w 2015 roku, na rzecz rozwoju podkarpackiego rolnictwa.

Lucjan Kuźnar zapewnił, że kontynuowany będzie program „Naturalny wypas” – wspierający realizację zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, a sprawą priorytetową będzie promocja podkarpackiej wołowiny.

Z nowych działań, które samorząd chce wspierać w tym roku jest rozwój serowarstwa oraz umocnienie podkarpackiego pszczelarstwa. W przypadku tego drugiego, zakłada się stworzenie programu podobnego do „Naturalnego wypasu”, w którym pszczelarze będą wspierani zarówno pod kątem formalnym jak i finansowym.

Członek zarządu mówił także o tym, jakie studia podyplomowe z zakresu winiarstwa, mogłyby stworzyć odpowiednie zaplecze dla rozwoju winiarstwa na Podkarpaciu. Samorząd planuje także objąć wsparciem działanie grup producenckich, polegającym na kojarzeniu tych grup z zakładami przetwórczymi.

Kuźniar nadmienił także, o pomocy w produkcji roślin motylkowatych, szczególnie soi, a także o chowie królików i przetwórstwie dziczyzny, która ma być serwowana w podkarpackich uzdrowiskach. Podkreślił też znaczenie doradztwa marketingowego, prawnego, ekonomicznego i socjalno-bytowego - w tym zakresie zapewne rolnicy również będą mogli liczyć na wsparcie.

 

Źródło: Samorząd Województwa Podkarpackiego