Jak chronić płynność finansową swojej firmy, czyli dlaczego zawsze należy sprawdzać partnerów biznesowych?

2019-01-04

Jak chronić płynność finansową swojej firmy, czyli dlaczego zawsze należy sprawdzać partnerów biznesowych?

O tym, czy dane przedsiębiorstwo odniesie sukces na rynku, decyduje szereg czynników. Jednym z najważniejszych jest dobór odpowiednich partnerów biznesowych. Niezależnie od tego, czy zamierzamy podpisać umowę na dostawę towarów, czy usług, zlecić komuś podwykonawstwo, samemu zostać podwykonawcą, czy podpisać intratny kontrakt, zawsze powinniśmy wcześniej  sprawdzić rejestr dłużników.

 

Nierzetelność kontrahenta może poważnie zagrozić naszej firmie!

Nie trudno wyobrazić sobie skutki sytuacji, w której kilka tygodni poświęcimy na pracę nad zleceniem, a odbiorca nie chce zapłacić nam należności za wykonaną pracę. Proces windykacji wierzytelności jest zazwyczaj długi i kosztowny. Równie niebezpieczna dla firmy może być nieuczciwość dostawców usług, towarów czy niezbędnych materiałów. Jeśli nie otrzymamy ich na czas, nie będziemy mogli terminowo wykonać zlecenia. W niektórych przypadkach oznaczać to będzie jedynie zerwanie przez kontrahenta umowy, ale często taka sytuacja może wiązać się z wysokimi karami umownymi. Jak widać mimo dołożenia przez nas wszelkich starań do tego, aby spełnić terminowo wszelkie swoje zobowiązania, możemy popaść w poważne kłopoty spowodowane nierzetelnością naszych partnerów. Bardzo ważne jest zatem to, aby przed podjęciem decyzji o nawiązaniu współpracy z nowym kontrahentem sprawdzić jego wiarygodność i płynność finansową.

 

Jak sprawdzić, czy kontrahent jest uczciwy?

W sytuacji, kiedy stoimy przed podpisaniem dużego kontaktu, mimo wizji dużych zysków, warto nie ulegać emocjom i zanim sfinalizujemy formalności sprawdzić, czy nasz potencjalny kontrahent nie posiada negatywnych wpisów na temat swojej obecnej współpracy z innymi firmami. Najlepiej zacząć od sprawdzenia w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej i Krajowym Rejestrze Sądowym, w zależności od formy prawnej, czy dana firma rzeczywiście istnieje pod wskazanym adresem. Trzeba pamiętać o tym, że weryfikacja uczciwości i dobrej kondycji kontrahenta wyłącznie na podstawie jego strony internetowej, czy opinii znalezionych w Internecie na jego temat nie jest pełna, a poza tym może się okazać także niewiarygodna. W dzisiejszych czasach firmy nierzadko płacą bowiem za kreowanie wizerunku w sieci nie tylko w tradycyjny sposób, ale właśnie za pomocą wpisów na różnego rodzaju forach, które wyglądają na aktywność klientów.  

 

Gdzie zatem szukać informacji o dłużnikach?

Najważniejszą kwestią, którą powinniśmy sprawdzić przed rozpoczęciem współpracy z daną firmą, winno być to, czy nie obejmuje jej spis dłużników. Weryfikację możemy zacząć od Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, czyli jak sama nazwa wskazuje, jest to lista dłużników niewypłacalnych, w której znaleźć można:

  • rejestr długów osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, których upadłość ogłoszono lub których wniosek o upadłość został odrzucony dlatego, że dłużnik nie posiada wystarczającego majątku, aby pokryć koszty postępowania,
  • wspólników spółki odpowiadających całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki, której upadłość ogłoszono lub której wniosek o ogłoszenie upadłości został oddalony ze względu na zbyt niska wartość majątki, aby poryć koszty postępowania,
  • spis dłużników, którzy zostali zmuszeni do wyjawienia majątku na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego w wyniku postępowania egzekucyjnego,
  • osoby, które przez sąd upadłościowy zostały pozbawione prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu.

 

W tym miejscu podkreślić należy, że instytucje państwowe to nie jedyny rejestr wierzytelności. Działalność w zakresie gromadzenia danych dotyczących wierzytelności, które mogą pomóc nam w sprawdzeniu wypłacalności naszego partnera biznesowego, prowadzą przede wszystkim biura informacji gospodarczej. Ich działanie polega na przyjmowaniu, przechowywaniu i udostępnianiu informacji takich jak lista wierzytelności osób fizycznych i firm. Lista dłużników BIG pozwala sprawdzić, czy dany przedsiębiorca realizuje płatności w terminie. Rejestr długów BIG to:

ERIF Biuro Informacji Gospodarczej,

BIG InfoMonitor,

Krajowy Rejestr Długów BIG,

Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej (KBIG),

Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych (KIDT).

 

Lista dłużników BIG jest dostępna dopiero po podpisaniu odpowiedniej umowy z daną instytucją. Pozwala to jednak nie tylko uzyskać raport dłużników, ale także dodawać przedsiębiorców, którzy nie spłacili swoich zobowiązań wobec nas. Może zatem stanowić także narzędzie nacisku, ponieważ dłużnicy w Polsce obawiają się trafienia do rejestru długów.

 

Dobrą alternatywą do podpisywania drogich umów z jednym z kilku BIG jest giełda długów, na którą trafiają nieuczciwi przedsiębiorcy. Giełdy długów mogą stać się tanim i szybkim narzędziem do prewencyjnego sprawdzenia, choć w podstawowym zakresie, kondycji naszego potencjalnego kontrahenta. Tego typu wyszukiwarka długów pozwala bezpłatnie przejrzeć spis dłużników. Podmioty funkcjonujące jako giełda wierzytelności pozwalają nie tylko na wyszukiwanie dłużników, ale także na sprzedaż zobowiązań. Oferta sprzedaży wierzytelności pozwala odzyskać należność bez prowadzenia skomplikowanych i długotrwałych działań windykacyjnych. Giełda wierzytelności to narzędzie bezpłatne, które pozwoli nam nie tylko na szybkie wyszukiwanie dłużników i zabezpieczenie płynności finansowej naszej firmy, ale również na odzyskanie należnych nam pieniędzy.