Inteligencja finansowa – czyli klucz do sukcesu Twojej firmy.

Autor: Justyna Nowotarska
2015-12-20

Czy z „talentem do pieniędzy” trzeba się urodzić? Takie pytanie może się w nas rodzić kiedy spotykamy  na swojej drodze właścicieli wielu prężnie rozwijających się firm. Ponad to, bardzo często są nimi ludzie, którzy w pewnych środowiskach uchodzą za mało inteligentnych a nawet i za nieudaczników.

Jaki jest więc klucz do sukcesu?

Inteligencja finansowa czyli znajomość i umiejętność zastosowania zasad matematyki finansowej, która jest połączona z orientacją na realizowanie założonych celów oraz umiejętnością dostrzegania i wykorzystywania okazji na zarobek tam gdzie inni jej nie dostrzegają, ma bardzo duże znaczenie w prowadzonym biznesie.

O tym jak ważna jest inteligencja finansowa mówią wprost badania, które wykazują, że pracownicy z dobrze rozwiniętą inteligencją finansową bardziej angażują się w pracę firmy, łatwiej im zrozumieć procesy, w których biorą udział a także końcowy rezultat działań. Na skutek tego zwiększa się poziom zaufania, spada wskaźnik rotacji pracowników a wyniki finansowe przedsiębiorstwa znacznie się poprawiają. Poza tym, czy ktoś ośmieli się podważyć tezę, że większe zaufanie, większa motywacja i zaangażowanie stwarzają warunki do osiągania lepszych wyników?

Jak to wygląda w praktyce? Czyli inteligentny finansowo szef oraz pracownik.

Jeśli przyjrzymy się organizacjom, które na przestrzeni wielu lat odnoszą sukcesy, stwierdzimy, że są to firmy zbudowane na zasadzie swobodnej wymiany poglądów oraz poczucia wspólnego celu. Zrozumienie finansowych aspektów funkcjonowania firmy przez ich członków wpływa na wyniki ich pracy więc nietrudno sobie wyobrazić jak znaczącą poprawę można by było osiągnąć, gdyby wszyscy pracownicy działu posiadali wiedzę z tego zakresu. Ta zasada odnosi się do każdego członka organizacji, niezależnie od tego czy pracuje w biurze, sklepie, magazynie, fabryce czy u klienta. Każdy pracownik będzie bowiem podejmował trafniejsze decyzje jeśli będzie wiedział w jaki sposób dokonywana jest ocena jego pracy oraz jakie są finansowe konsekwencje realizowanych przez niego działań. Czy pracować szybko i wykonać dużo pracy czy raczej wolniej ale dokładniej? Czy zepsutą część bardziej opłaca się naprawić czy wymienić na nową? W związku z tym coraz częściej pracownikom, zwykle ku ich niezadowoleniu, przekazywane są wskaźniki na podstawie których będzie oceniana ich praca. Z pewnością sytuacja wyglądałaby inaczej, gdyby szeregowi pracownicy byli uświadamiani dlaczego kierownictwo zdecydowało się na takie właśnie wskaźniki czy też na wprowadzenie takich a nie innych zmian w firmie.

Dobra wiadomość jest jednak taka, że inteligencja finansowa to po prostu zestaw pewnych umiejętności, które można i powinno się zdobyć.

Myślę, że aby osiągnąć sukces jej posiadanie jest warunkiem koniecznym, gdyż niezwykle trudno zarządza się firmą, jeśli nie można zrozumieć tego co starają się przekazać pracownicy działu finansów.

Inteligencja finansowa kształtuje się na podstawie doświadczeń finansowych oraz obserwacji.

Nawet jeśli podejmiemy decyzję, która okaże się błędna – nigdy nie powinniśmy się poddawać. Należy wtedy wyciągnąć wnioski i wykorzystać je w przyszłości. Osoba inteligentna finansowo potrafi także wykorzystać nadarzające się okazje oraz dostosować się do zmieniających się warunków.

W celu kształtowania inteligencji finansowej pomocne okazać się mogą szkolenia z zakresu finansów.

Korzystając z okazji, zachęcam  do czytania książek o inwestowaniu, zarabianiu pieniędzy czy wykorzystaniu dźwigni finansowych, a także w wolnych chwilach do grania w gry logiczne czy strategiczne.