Informatyzacja w MF uszczelni system poboru podatków

Autor: Jacek Krzysik
2016-01-15

W lutym 2013 roku Ministerstwo Finansów podpisało umowę na budowę, wdrożenie i utrzymanie Systemu e-Podatki – kontrakt opiewa na 230 mln zł. Strategicznym celem systemu jest usprawnienie działania Administracji Podatkowej w oparciu o nowoczesne technologie i szeroką gamę elektronicznych usług publicznych. Wśród nich jest m. in. Uniwersalna Bramka Dokumentów, System Zarządzania Dokumentów czy usługa integracji CRP KEP z KRS

System e-Podatki jest stopniowo wdrażany. Jednak system ten nie zawiera specjalistycznego anty-fraudowego komponentu pozwalającego identyfikować i ograniczać wyłudzenia VAT. MF rozpoznało potrzebę pozyskania takiego oprogramowania i wystąpiło o dofinansowanie z funduszy unijnych, jednak wniosek o dofinansowanie tego projektu został zaopiniowany negatywnie przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji podczas rządów PO-PSL.  Ze względu na tę kwestię oraz opóźnienia we wdrażaniu systemu e-Podatki, minister finansów zarządził przeprowadzenie audytu.

W 2016 roku MF jako priorytetowe do  uruchomienia uznało systemy, które będą służyły uszczelnieniu systemu poboru należności podatkowych. Głównym ogniwem tego systemu będzie centralny rejestr faktur oraz system analizujący pozyskane dane. Ten system to software, który przy pomocy zaawansowanych metod matematycznych będzie wykrywał patologie podatkowe a w szczególności wyłudzenia VAT.  W przypadku powstania niejasności co do rozliczenia podatku system będzie automatycznie wstrzymywał wypłatę podatku VAT.

MF chce przeprowadzić testy nowego systemu w II połowie 2016 r a w 2017 r osiągnąć pełną funkcjonalność systemu. MF szacuje z tego tytułu dodatkowe wpływy na poziomie 7-8 mld zł.

Powyższe rozwiązania są standardem w wielu krajach OECD. Aby szybko pozyskać te narzędzia, resort finansów analizuje obecnie niestandardowe rozwiązania instytucjonalno-prawne oparte na logice tzw. specustawy zastosowanej np. w przypadku terminala LNG. 

 

Źródło: Ministerstwo Finansów