Inauguracja roku akademiskiego na Politechnice Rzeszowskiej

Autor: informacja prasowa
2017-10-06

Inauguracja roku akademiskiego na Politechnice Rzeszowskiej

 

Politechnika Rzeszowska uroczyście zainaugurowała kolejny rok akademicki. JM Rektor prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski, podkreślając, że inauguracja roku akademickiego to niezwykle ważne wydarzenie w życiu każdej uczelni,   przywitał serdecznie licznie przybyłych gości. Wśród nich byli m.in. posłowie na Sejm RP Krystyna Skowrońska, Halina Szydełko, Wojciech Buczak, Zdzisław Gawlik, Krystyna Wróblewska, sekretarz stanu w MNiSW prof. A. Bobko, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc, JE ks. bp Jan Wątroba oraz rektorzy wielu polskich uczelni wyższych, przedstawiciele służb mundurowych i instytucji współpracujących z uczelnią, dyrektorzy szkół średnich oraz organizacji i stowarzyszeń wspierających Politechnikę Rzeszowską, przedstawiciele kultury, mediów. Na uroczystości nie mogło także zabraknąć rektorów minionych kadencji –prof. Andrzeja Sobkowiaka i prof. Marka Orkisza. Po uroczystym powitaniu Profesor T. Markowski poprosił wszystkich zgromadzonych o uczczenie chwilą zadumy zmarłych pracowników naszej uczelni.

Po wystąpieniu JM Rektora odbyła się najważniejsza część uroczystości - immatrykulacja doktorantów i studentów I roku. Immatrykulację studentów poprowadził prorektor ds. nauki prof. dr hab. inż. Grzegorz Budzik. Doktoranci złożyli ślubowanie oraz otrzymali akty immatrykulacji.

Następnie głos zabrał prorektor ds. kształcenia, który poprowadził immatrykulację studentów I roku.  Immatrykulowani złożyli ślubowanie i również otrzymali akty immatrykulacji.

Następnie głos zabrał przewodniczący Samorządu Studenckiego Mateusz Wośko, który w swoim wystąpieniu m.in. podkreślił zalety studiowania na naszej uczelni i zachęcał studentów I roku do działalności w organizacjach studenckich i kołach naukowych. Ta część uroczystości zakończyła się odśpiewaniem hymnu GAUDEAMUS IGITUR przez Chór Akademicki Politechniki Rzeszowskiej.

Następnie studenci kierunku lotnictwo i kosmonautyka specjalności pilotaż otrzymali certyfikaty ukończenia szkolenia do licencji pilota komunikacyjnego.

W dalszej części uroczystości przemówienia wygłosili: Sekretarz Stanu w MNiSW prof. A. Bobko, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc, JE ks. bp Jan Wątroba.

 

Po wystąpieniach zostały wręczone odznaczenia państwowe oraz medale, a tę część prowadził prorektor ds. rozwoju i kontaktów z gospodarką dr hab. inż. Mariusz Oleksy, prof. PRz.

„Droga Młodzieży Akademicka, Szanowni Zebrani, zgodnie z tradycją ogłaszam rok akademicki 2016/2017 na Politechnice Rzeszowskiej za rozpoczęty” – powiedział JM Rektor, uderzając trzy razy berłem, a Chór Akademicki odśpiewał „Gaude Mater Polonia”.

Następnie uczestnicy wysłuchali interesującego wykładu inauguracyjnego dr. hab. inż. Macieja Heneczkowskiego, prof. PRz o wygłoszenie wykładu inauguracyjnego pod tytułem „Kompozyty polimerowe – lekkie materiały konstrukcyjne”.

Na koniec JM Rektor prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski zaprosił zebranych na spotkanie okolicznościowe.

Inaugurację roku akademickiego poprzedziła msza św. odprawiona 5 października br. w kościele p.w. św. Jacka o.o. Dominikanów w Rzeszowie, której przewodniczył JE ks. bp. Jan Wątroba.