Impuls do biznesu – III edycja konkursu

Autor: Anna Brzezińska
2016-02-21

Trwa nabór do trzeciej edycji konkursu Impuls do biznesu, w którym do wygrania jest 100 tys. zł oraz możliwość pozyskania nawet 5 mln zł od inwestora. Konkurs organizowany przez redakcję dziennika "Puls Biznesu" i fundusz VRP jest skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z dowolnego sektora z siedzibą w Polsce, których działalność bądź produkty lub usługi charakteryzują się innowacyjnością. Aby wziąć udział w rywalizacji należy do 2 marca br. wysłać zgłoszenie. W czerwcu, podczas uroczystej kolacji dla finalistów, poznamy laureata tegorocznej edycji.

Jakie są kryteria konkursu?

Konkurs jest skierowany do mikro-, małych i średnich firm, działających w dowolnym sektorze, które mają innowacyjne pomysły na biznes.

Potencjalnym uczestnikiem w konkursie powinny być zwłaszcza:

a)  startup’y w trakcie rozwoju poszukujące kolejnych rund finansowania,
b)  małe i średnie przedsiębiorstwa pracujące nad innowacyjnymi projektami, poszukujące kapitału na rozwój,
c)  przedsiębiorstwa rodzinne, poszukujące partnera w biznesie.

Do Konkursu mogą być zgłaszane projekty będące w realizacji, bądź też pomysły na przedsięwzięcia gospodarcze w ramach przedsiębiorstwa.

 

Poza elementem innowacyjności, uczestnik powinien spełniać następujące warunki:

a)  posiadać minimalne przychody i/lub podpisane umowy handlowe, w przypadku gdy projekt jest już realizowany,
b)  udowodnić możliwość szybkiego skalowania biznesu np. w ujęciu geograficznym lub sprzedażowym,
c)  udowodnić możliwość szybkiego osiągnięcia progu rentowności,
d)  posiadać zespół kluczowych osób, które będą zaangażowane w projekt przez minimalny czas (3-6 lat).

Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie jest akceptacja oświadczenia, że:

a)  akcje bądź udziały spółki Uczestnika zgłoszonej w konkursie nie są zastawione, bądź obciążone
b)  nie został złożony wniosek o upadłość przedsiębiorstwa Uczestnika,
c)  przedsiębiorstwo Uczestnika nie posiada ujemnych kapitałów własnych,
d)  przedsiębiorstwo Uczestnika nie posiada zobowiązań przeterminowanych dłuższych niż 14 dni,
e)  żaden z Uczestników lub udziałowców spółki Uczestnika lub członków organów spółki Uczestnika, nie zostali skazani prawomocnym wyrokiem.
f)  prawa do zgłoszonego projektu są wyłączną własnością składającego aplikację

Szczegóły dotyczące kryteriów zostały określone w Regulaminie Konkursu.

Źródło: www.impuls.pb.pl