Geociekawostki z pogranicza polsko-ukraińskiego

Autor: A.R.
2014-11-26
Źródło: Archiwum PWSZ w Krośnie
Źródło: Archiwum PWSZ w Krośnie
Źródło: Archiwum PWSZ w Krośnie
Źródło: Archiwum PWSZ w Krośnie

W dzisiejszym świecie, w dobie nowoczesnych technologii i osiągnięć nauki – to, co kiedyś było domeną jedynie badaczy i naukowców, stało się obiektem zainteresowań zwykłych ludzi. Wzrasta świadomość, czy potrzeba poznawania otaczającego nas świata i doszukiwania się ciekawostek.

Również turyści stali się bardziej wymagający. Coraz częściej zauważa się, iż turyści oprócz zwiedzania ciekawych obiektów, chcą dowiedzieć się dlaczego, w jaki sposób i kiedy doszło do ich powstania.

Odpowiedzią na taki sposób uprawiania turystyki jest turystyka poznawcza bazująca na poznaniu obiektów i procesów geologicznych zwana geoturystyką. Popularność geoturystyki na przełomie lat wzrasta, szczególnie na terenach Polski, która jest bardzo atrakcyjna pod względem georóżnorodności.

 

Na terenie województwa podkarpackiego oraz w obwodach lwowskim i iwanofrankowskim powstał nowy produkt turystyczny związany z geoturystyką – polsko–ukraiński szlak GEO-KARPATY.

Szlak ten jest wynikiem realizowanego projektu przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Stanisława Pigonia w Krośnie i Uniwersytet im. Iwana Franka we Lwowie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013.

Projekt ten objął głównie swoim zasięgiem górzyste tereny województwa podkarpackiego w Polsce oraz tzw. Karpaty ukraińskie od Beskidów Skolskich po Czarnohorę.

W ramach projektu oznakowano szlak turystyczny, który pokazuje ciekawe pod względem geologicznym miejsca na tym terenie. Karpaty są bowiem unikalnym w Europie pasmem górskim. Są one częścią alpejskiego pasa orogenicznego ciągnącego się od Alp po Himalaje. Mimo, że niższe od pozostałych Alpidów Europy, są znacznie bardziej interesujące pod względem geologicznym, dzięki znaczącym złożom ropy, gazu, soli oraz rud metali takich jak złoto, srebro czy miedź.

Szlak Geo-Karpaty ma charakter punktowy i opiera się na wytypowanych przez specjalistów obiektach geologicznych, opisanych i oznaczonych w terenie tablicami. Na terytorium Polski wybrano 12, zaś na Ukrainie 16 obiektów oraz dwie panoramy po jednej w każdym kraju.

Z racji tego, że jest to szlak monotematyczny, zwrócono uwagę na różne elementy z zakresu nauk geologicznych, takie jak wychodnie skalne, odsłonięcia –profile, źródła mineralne i wycieki ropy. Aby mógł powstać szlak, tak dobrano punkty, by tworzyły one logiczny ciąg. Nie jest to jednak szlak w tradycyjnym stylu, ze strzałkami i ściśle wytyczoną trasą. Oznaczono jedynie obiekty geoturystyczne oraz bazę obiektów noclegowych i gastronomicznych, a trasę i kolejność każdy turysta może wybrać sobie sam.

Głównym elementem oznaczenia szlaku są metalowe tablice informacyjne, ustawione w pobliżu każdego z punktów, które mają zainteresować tematem w szerszym - międzynarodowym wymiarze.

Uzupełnieniem oznaczenia w terenie jest literatura oraz materiały (min. przewodnik oraz mapa), do pobrania ze specjalnie stworzonej strony internetowej projektu.

Utworzenie szlaku łączącego podzielone granicą tereny Karpat, może stać się podstawą do rozwoju turystyki transgranicznej. Miejmy nadzieję, że skomplikowana sytuacja polityczno-gospodarcza Ukrainy, nie zniweczy tego dzieła.