Fundusze pożyczkowe - nowa szansa dla przedsiębiorstw

Autor: Konsultant PIG
2014-08-20

Podstawą funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa jest pozyskanie finansowania. Ciekawą alternatywą dla przedsiębiorców w zakresie pozyskania finansowania zewnętrznego stanowią fundusze pożyczkowe.

Udzielają one pożyczek, które przeznaczone są przede wszystkim dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą, mających trudności w zdobyciu finansowania komercyjnego (np. kredytu bankowego), z powodu braku wymaganych zabezpieczeń czy historii kredytowej.

Z usług funduszu pożyczkowego mogą skorzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające na rynku lub osoby rozpoczynające działalność gospodarczą w obszarze funkcjonowania danego funduszu.

Fundusze pożyczkowe udzielają pożyczek przeznaczonych na cele związane z podjęciem, prowadzeniem i rozwojem działalności gospodarczej, między innymi na:

  • finansowanie inwestycji,
  • wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,
  • zakup maszyn i urządzeń,
  • rozbudowę, adaptację lub modernizację obiektów produkcyjnych, handlowych , usługowych,
  • zakup materiałów i surowców niezbędnych do realizacji założonego przedsięwzięcia gospodarczego
  • zakup towarów w początkowej fazie działalności przedsiębiorstwa.

Oprocentowanie takiej pożyczki jest preferencyjne dla przedsiębiorstw, jednak nie niższe, niż według stopy referencyjnej, określonej przez Komisję Europejską, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, obowiązującej w dniu zawarcia umowy o udzieleniu pożyczki. Przy czym, osoby rozpoczynające działalność gospodarczą - do roku funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz wdrażające przedsięwzięcia innowacyjne, mogą skorzystać z pożyczek de minimis na wyjątkowo preferencyjnych warunkach.

Zabezpieczeniem pożyczki jest obligatoryjnie weksel in blanco oraz  inna, indywidualnie ustalana forma, np.: sądowy zastaw rejestrowy, poręczenie funduszu poręczeniowego, poręczenie przez osoby trzecie, hipoteka, przewłaszczenie - w zależności od woli i możliwości pożyczkobiorcy.
Przedsiębiorca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego w wysokości 20% wartości przedsięwzięcia oraz do rozliczenia środków pochodzących z pożyczki oraz wkładu własnego.

Przedsiębiorstwa działające na terenie województwa Podkarpackiego mogą skorzystać z funduszy pożyczkowych prowadzonych przez następujące instytucje:

Jeżeli więc przedsiębiorstwo posiada wyraźnie określony cel, na który zostanie wykorzystana pożyczka i dobrze przygotowaną strategię działania, fundusze pożyczkowe czekają!