Fundusze Europejskie na lata 2014-2020 - Podkarpackie zrobiło kolejny krok

Autor: Katarzyna Lenik
2014-12-19

Podpisany 12 grudnia br. Kontrakt Terytorialny dla Województwa Podkarpackiego wskazuje szacunkową kwotę ok. 21,9 mld zł. Są to środki, którymi będziemy dysponować jako województwo do 2023 roku.

 

Kontrakt Terytorialny (KT) to umowa finansowa, która określa najważniejsze cele i przedsięwzięcia na rzecz rozwoju kraju i regionu, uzgodnione przez rząd i władze wojewódzkie. Obecnie trwają negocjacje programów regionalnych, które wymagają zatwierdzenia ze strony Komisji Europejskiej. Po zakończeniu negocjacji, Kontrakt Terytorialny zostanie uszczegółowiony o zapisy dotyczące zasad realizacji programów regionalnych.

 

KT zawiera listę planowanych do realizacji przedsięwzięć podstawowych i warunkowych. Na chwilę obecną, lista przedsięwzięć podstawowych zawiera 25 pozycji, a lista przedsięwzięć warunkowych, uzależnionych m.in. od dostępności środków finansowych, obejmuje 28 pozycji.

 

Na liście projektów znalazły się m.in. przedsięwzięcia z zakresu B+R, w tym:

-    innowacyjne technologie materiałowe oraz systemy konstruowania, wytwarzania i eksploatacji w przemyśle lotniczym i kosmonautyce,
-    zintegrowane badania w obszarze energetyki, technologii informacyjno-komunikacyjnych i mechatronicznych w ramach Regionalnego Centrum Badawczo-Rozwojowego Odnawialnych Źródeł Energii Politechniki Rzeszowskiej,
-    rozbudowa infrastruktury badawczo-rozwojowej grupy przedsiębiorstw przemysłu lotniczego regionu Podkarpacia w zakresie: lotniczych silników turbinowych i ich modułów, statków powietrznych (samolotów i śmigłowców) oraz turbinowych silników pomocniczych APU;
 

Ponadto projekty drogowe, kolejowe oraz projekty transportowe, w tym:
•    S-19 Lublin – Rzeszów, odcinek: Lublin – Stobierna i Świlcza – Rzeszów – odcinki na terenie województwa podkarpackiego,
•    S-19 Rzeszów Południe – Babica,
•    Budowa łączników do węzłów autostradowych w przebiegu dróg samorządowych,
•    Obwodnica Sanoka w ciągu DK Nr 28,
•    Budowa obwodnicy Stalowej Woli i Niska,
•    Elektryfikacja linii Rzeszów – Kolbuszowa – Ocice,
•    Aglomeracyjna Kolej Podmiejska wraz z budową linii kolejowej do Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka (budowa 5 km nowej linii).

oraz bardzo ważne przedsięwzięcie z zakresu gospodarki wodno-ściekowej:
-    Kompleksowa regulacja gospodarki wodno-ściekowej miast i gmin na terenie województwa podkarpackiego (w szczególności projekty realizujące Program Strategiczny „Błękitny San”).

 

W oczekiwaniu na środki UE, które pojawią się w 2015 roku, warto już teraz rozpocząć przygotowania. Wielu przedsiębiorców działających na Podkarpaciu aktywnie poszukuje bieżących informacji na temat możliwości finansowania, planowanych w ramach nowej perspektywy. Warto w tym zakresie współpracować z instytucjami otoczenia biznesu, które oferują takie wsparcie. Możliwość zdobycia aktualnych informacji o planowanych funduszach pojawiła się m.in. podczas regionalnych konferencji organizowanych przez Podkarpacką Izbę Gospodarczą, podczas których dyskutowano na temat współpracy przedsiębiorców z uczelniami wyższymi i ośrodkami badawczo-rozwojowymi w kontekście pozyskiwania środków z funduszy europejskich w latach 2015-2020.

 

Źródło: www.mir.gov.pl oraz www.podkarpackie.pl