Firmy z Europy Środkowo - Wschodniej biorą przykład z Europy Zachodniej oraz USA - zwiększają udział kobiet w zarząda

Autor: Informacja prasowa
2016-06-30

Firmy z Europy Środkowo - Wschodniej biorą przykład z Europy Zachodniej oraz USA - zwiększają udział kobiet w zarządach spółek

 

Warszawa, 10 czerwca 2016 roku.  Organizacja Corporate Women Directors International (CWDI), grupa badawcza z siedzibą w Waszyngtonie opublikowała raport dotyczący kobiet zasiadających w zarządach największych spółek giełdowych w regionie. Prawie 40% wiodących firm w Europie Środkowej i Wschodniej (CEE) nie ma w zarządzie ani jednej kobiety. Raport został udostępniony podczas Światowego Szczytu kobiet, który aktualnie odbywa się w Warszawie.

W sumie kobiety stanowią jedynie 15,5% dyrektorów zasiadających w zarządach 254 czołowych firm w regionie, co plasuje Europę Środkowo - Wschodnią daleko za Ameryką Północną (20,4%), Europą Zachodnią (22,6%) oraz Europą Północną (34,4%). „W okresie zwiększania obecności kobiet w zarządach firm na całym świecie, napędzanego głównie przez Europę Zachodnią, firmy w Europie Środkowo – Wschodniej zostają w tyle, jeśli chodzi o dostęp kobiet do elitarnego klubu zarządu” - twierdzi Irene Natividad, przewodnicząca CWDI.  „Jak na ironię, w Europie Środkowo - Wschodniej kobiety stanowią średnio 35% pracowników na wyższych stanowiskach. Mamy więc duże grono wykształconych, doświadczonych kobiet, będących pracownikami wyższego szczebla, które mogą zostać członkami zarządu”. 

Wśród krajów reprezentowanych w badaniu, liderem jest Łotwa z 27,2% miejsc w zarządach zajmowanych przez kobiety w wiodących firmach - to 8% ponad średnią w regionie, która wynosi 15,5%.  Kolejne państwa to Chorwacja, z 20,1% kobiet w zarządach największych firm, zaraz po niej Bułgaria z 19,7% i Słowenia z 19,3%.  W firmach, w których kobiety zajmują kluczowe stanowiska, 40,8% kobiet to dyrektorzy zarządzający bądź członkowie kadry kierowniczej wyższego szczebla, zaś 15,5% stanowią specjalistki z różnych dziedzin.

Najlepiej prezentującą się firmą w regionie Europy Środkowo – Wschodniej jest łotewska Talsu Mezrupnieciba (wytwarzająca produkty drzewne). Zajmuje ona pierwsze miejsce z 80% kobiet w zarządach, tym samym osiągając średnią 4 kobiet na 5 dyrektorów. Drugie miejsce zajmuje bułgarska firma Industrial Holdings, świadcząca usługi finansowe oraz Optima Telekom z Chorwacji. W obu firmach zarząd składa się w 2/3 z kobiet.

„Wyniki firm z grupy Top Ten są godne uwagi, jednak większość notowanych na giełdzie, przodujących firm w regionie CEE nie posiada żadnych, bądź tylko jedną kobietę na stanowisku dyrektora” - podkreśla Natividad.  Dodaje, że stosunkowo wysoki odsetek kobiet na kierowniczych stanowiskach w tym regionie po części jest wynikiem niskiej liczebności zarządów firm, gdzie średnio zasiada 6 członków w porównaniu z 12,6 w najlepiej rozwiniętych gospodarkach.  Dlatego też wybór jednej lub dwóch kobiet skutkuje stosunkowo wysokim odsetkiem ich udziału w zarządzie.

W celu zwiększania ilości kobiet w zarządach, twórcy raportu rekomendują korzystanie ze strategii, z powodzeniem stosowanych w innych częściach Europy.  Najwłaściwszym rozwiązaniem jest przyznawanie kobietom mandatów lub odpowiedniej ilości miejsc na stanowiskach dyrektorskich. Rozwiązanie to zostało zapoczątkowane w Norwegii, natomiast obecnie stosowane jest w 22 krajach, w przypadku państwowych firm, jak i spółek giełdowych.  Wdrożenie parytetów we Francji, w 2011 roku zwiększyło udział kobiet z 7% do 33% w 2016 roku.

Raport organizacji CWDI zaleca umieszczanie w regulaminie firm  zapisów o zachowaniu różnorodności w kwestii płci. Takie rozwiązanie jest stosowane w sektorze prywatnym w 27 krajach, co przyniosło wzrost dostępu kobiet do miejsc w zarządach. Europa Środkowo - Wschodnia może wykorzystać parytety w celu uzyskania większego zróżnicowania.

Wzrost udziału kobiet w zarządach spółek jest kluczowy, gdyż generuje dalszy wzrost gospodarczy w regionie CEE oraz pomaga rozwijać konkurencyjność na rynku globalnym. W badaniu znajdują się przykłady raportów ze wszystkich zakątków świata.  Wynika z nich, że wzrost udziału kobiet w zarządach firm czy w zespołach kierowniczych wyższego szczebla wpływa pozytywnie na zyski oraz przyczynia się do finansowych sukcesów firm. Raport organizacji CWDI sugeruje, że ten mechanizm biznesowy powinny zastosować firmy z regionu CEE, które wciąż nie widzą gospodarczego uzasadnienia dla promowania kobiet na najwyższych szczeblach kierowniczych. 

O CWDI: Niniejszy raport jest 26. raportem dotyczącym kobiet na kierowniczych stanowiskach, przeprowadzony przez Corporate Women Directors International, organizację non-profit, która od 19 lat prowadzi badania na temat kobiet należących do kadry zarządzającej na całym świecie.  CWDI gromadzi kobiety  z różnych krajów w zakresie zarządzania firmami oraz organizuje otwarcia giełd z udziałem liderek biznesu z całego świata.

Odsetek kobiet w zarządach w wiodących firmach Europy Środkowej i Wschodniej (na dzień 1 stycznia 2016)

 

Zestawienie krajów według udziału kobiet w zarządach w wiodących firmach Europy Środkowej i Wschodniej

KRAJ

 

Procent kobiet będących członkami zarządu

Łotwa

27,2%

Chorwacja

20,1%

Bułgaria

19,7%

Słowenia

19,3%

Czarnogóra

18,3%

Serbia

18,2%

Polska

18,1%

Czechy

16,7%

Macedonia

15,2%

Węgry

14,9%

Litwa

13,0%

Słowacja

12,2%

Rumunia

10,1%

Białoruś

9,1%

Bośnia i Hercegowina

8,0%

Rosja

6,7%

Estonia

6,4%

 

 

 

Zestawienie udziału kobiet w zarządach z podziałem na regiony

Pięć pierwszych firm Europy Środkowej i Wschodniej z największym odsetkiem kobiet będących członkami zarządu (na dzień 1 stycznia 2016)

 

 

Pozycja

Nazwa firmy

Kraj

 

Branża

Własność państwa

Liczba kobiet będących dyrektorami

Całkowita liczba dyrektorów

Procent kobiet będących dyrektorami

1

Talsu Mezrupnieciba

Łotwa

Produkty drzewne

Nie

4

5

80%

2 (ex aequo)

Industrial Holding Bulgaria PLC-Sofia

Bułgaria

Usługi finansowe

Nie

2

3

66,7%

2 (ex aequo)

Optima Telecom d.d.

Chorwacja

Telekomunikacja

Tak

6

9

66,7%

3 (ex aequo)

Richter Gedeon

Węgry

Przemysł farmaceutyczny

Nie

3

5

60%

3 (ex aequo)

Olainfarm

Łotwa

Przemysł farmaceutyczny

Nie

 

3

5

60%

3 (ex aequo)

Rigas Juvelierizstradajumu

Łotwa

Dobra luksusowe

Nie

3

5

60%

4 (ex aequo)

Holding Varna AD

Bułgaria

Usługi finansowe

Nie

1

2

50%

4 (ex aequo)

Brivais Vilnis

Łotwa

Przemysł spożywczy

Nie

2

4

50%

4 (ex aequo)

Albena AD

Bułgaria

Żywność i napoje

Nie

3

6

50%

5 (ex aequo)

Pekao

Polska

Usługi finansowe

Nie

4

9

44,4%

5 (ex aequo)

Tauron Polska Energia

Polska

Energia

Tak

4

9

44,4%

5 (ex aequo)

Komercijalna banka

Serbia

Usługi finansowe

Tak

4

9

44,4%

5 (ex aequo)

KRKA

Słowenia

Przemysł farmaceutyczny

Nie

4

9

44,4%