Dotacje

Program dotacyjny Wolontariat dla dziedzictwa – nabór trwa

27-11-2015
Trwa nabór wniosków do programu dotacyjnego Narodowego Instytutu Dziedzictwa - Wolontariat dla dziedzictwa. W programie o dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe będące podmiotami prawa polskiego i działające na rzecz dziedzictwa kulturowego.

Bank Ambitnej Młodzieży - wnioski można składać tylko do 24 listopada!

22-11-2015
Nabór wniosków w kolejnej edycji programu Bank Ambitnej Młodzieży odbędzie się w dniach 3 – 24 listopada 2015 r. Wyniki zostaną ogłoszone do 31 grudnia.

Polska pomoc rozwojowa 2016 – konkurs MSZ ogłoszony!

16-11-2015
Minister Spraw Zagranicznych ogłosiło konkurs na realizację zadania publicznego: „Polska pomoc rozwojowa 2016”.

40 mln złotych na wsparcie szkolnictwa zawodowego na Podkarpaciu!

13-11-2015
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie.

Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2016 – nabór ogłoszony!

08-11-2015
Minister Spraw Zagranicznych ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego: „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2016”.

Ogłoszenie Programu - Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych

05-11-2015
Minister Sportu i Turystyki ogłasza program upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych. Program jest adresowany do ogółu osób niepełnosprawnych mogących uprawiać sport.

40 milionów złotych na wsparcie sektora ekonomii społecznej

02-11-2015
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłosił kolejny konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Konkurs będzie dotyczył wspierania rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie.

Konkurs grantowy fundacji PGNIG

27-10-2015
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie fundacji PGNIG. Termin składania wniosków do rozpatrzenia w najbliższym konkursie upływa 15 listopada 2015.

Nabór wniosków do programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016 ogłoszony!

22-10-2015
Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016

PODKARPACIE – Bony na innowacje, nabór ogłoszony!

21-10-2015
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego ogłasza nabór wniosków w procedurze konkursowej w ramach osi priorytetowej I, działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu 1. Bony na innowacje.
1  2  3  4  5    11