Dotacje

Program Inteligentny Rozwój – szczegółowe informacje dotyczące projektów B+R

01-04-2015
27 marca 2015 r. przyjęto część Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Dokument dotyczy działań 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw i 1.2 Sektorowe programy B+R oraz V osi Pomoc techniczna programu. Konkursy dla pierwszych dwó

Nadprogramowe dotacje na mikroinstalacje OZE na wsi

26-03-2015
W przyszłym miesiącu rusza dodatkowy nabór wniosków do programu mającego na celu dofinansowanie mikroinstalacji OZE na terenach wiejskich. W ramach unijnego programu PROW 2007-2013 resort rolnictwa uruchomi fundusze, z których będzie można sfinansować inwestycje w mikroinst.

Program Inteligentny Rozwój - kryteria wyboru projektów już dostępne!

20-03-2015
Komitet Monitorujący Program Inteligentny Rozwój przyjął kryteria wyboru projektów w I osi priorytetowej Programu "Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorców".

Międzynarodowe konkursy przy wsparciu NCBR szansą dla polskich naukowców i przedsiębiorców

19-03-2015
Trwają nabory wniosków w ramach programów międzynarodowych, w których uczestniczy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Na dofinansowanie projektów z Polski NCBR przeznaczył ponad 8 mln euro.

Nabór wniosków „Wsparcie w ramach dużego bonu” – edycja 2015 rok

12-03-2015
W dniu 10 marca br. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków w ramach programu Wsparcie w ramach dużego bonu.

Podkarpacie – koniec negocjacji Regionalnego Programu Operacyjnego

20-02-2015
Komisja Europejska przyjęła RPO WP na lata 2014-2020, kończąc tym samym proces negocjacyjny i prace nad treścią programu.

Po dotacje z systemem SOWA

15-02-2015
System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA), jest aplikacją przeznaczoną do ubiegania się o środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020 w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Narzędzie służy do przygotowania i złożenia do właściwej

Wsparcie dla startupów

11-02-2015
Trwają regionalne spotkania na temat działania Programu Polska Wschodnia 2014-2020 „Platformy startowe dla nowych pomysłów”, które wspierać będzie powstawanie i rozwój startupów w makroregionie.

Pierwszy nabór projektów w programie Interreg Europa Środkowa 2014-2020

07-02-2015
Nabór projektów w programie Interreg Europa Środkowa będzie dwuetapowy i rozpocznie się 12 lutego 2015 roku.

Partnerstwa korzystne dla przedsiębiorców

06-02-2015
Jeszcze w lutym tego roku ma być ogłoszony pierwszy nabór wniosków w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Polska Cyfrowa 2014-2020, którego pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 800 mln zł.
1  2  3  4