Dotacje

Marszałek rozdaje stypendia dla studentów! Kto może się o nie ubiegać?

25-09-2016
Na jednorazowe wsparcie „na start” w wysokości 2000 zł może liczyć 100 osób, które zdały egzamin maturalny z najlepszymi wynikami.

Starasz się o dotację na rozpoczęcie działalności? Oto co powinieneś wpisać we wniosku. Część II

19-09-2016
W pierwszej części artykułu zajęliśmy się tematyką wniosków o dofinansowanie projektów na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Obecnie prześledzimy zasady odpowiadania na poszczególne pytania postawione przed kandydatami na przedsiębiorcę.

Starasz się o dotację na rozpoczęcie działalności? Oto co powinieneś wpisać we wniosku.

16-09-2016
We wrześniu, w całym województwie ruszyło kilkanaście naborów do projektów, w ramach których można uzyskać dofinansowanie na otworzenie działalności gospodarczej. Postaramy się pokrótce podpowiedzieć w jaki sposób wypełnić wniosek o dotację, aby zwiększyć swoje szanse.

Nakręć się na sukces i wygraj 100 tys. na promocję swojego pomysłu

22-08-2016
W ostatnich latach dzięki wsparciu Funduszy Europejskich powstało wiele nowych firm a sporo już istniejących zrealizowało ciekawe projekty. Pozostaje zatem je wypromować a przy okazji wygrać jedną z nagród!

Ocena formalna wniosków RPO zakończona - 30% odpadło, dlaczego???

09-08-2016
W dniu 29 lipca 2016 roku Podkarpacki Urząd Marszałkowski opublikował wyniki oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów ubiegających się o wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Weź udział w TOP Start-up Polski Wschodniej!

08-08-2016
TOP Start-up Polski Wschodniej 2016 to możliwość pozyskania kapitału, wsparcia organizacyjnego i eksperckiego, skoncentrowania na sobie uwagi mediów - pomocy w walidacji, pilotowaniu i wdrażaniu rozwiązań w start-upach. Mówiąc wprost – szansa na rozwój biznesu.

4 mln euro dla dwóch podkarpackich LGD

24-07-2016
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” i Rybacka Lokalna Grupa Działania „Roztocze” otrzymały 4 mln euro dofinansowania z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach w Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020.

Scale Up - pierwsza odsłona rządowego programu

06-07-2016
Program Start in Poland został opracowany przez Ministerstwo Rozwoju wspólnie z Radą ds. Innowacyjności. Firmy mają otrzymać pomoc w każdej fazie rozwoju, także w ekspansji międzynarodowej.

Wsparcie na zakup i wdrożenie nowej technologii - ogłoszenie konkursu

28-06-2016
20 czerwca br. Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne". Nabór wniosków odbędzie się w terminie od 28 lipca 2016 r. do 30 września 2016 r.

Konkurs na dotacje prowadzące do umiędzynarodowienia działalności zakończony

31-05-2016
365 wniosków o łącznej wartości ponad 16 mln zł, złożyły firmy w pierwszym konkursie z działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP Programu Polska Wschodnia (POPW). W puli znalazło się 10 mln zł.
1  2  3  4  5    14