Dotacje

Wsparcie na zakup i wdrożenie nowej technologii - ogłoszenie konkursu

28-06-2016
20 czerwca br. Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne". Nabór wniosków odbędzie się w terminie od 28 lipca 2016 r. do 30 września 2016 r.

Konkurs na dotacje prowadzące do umiędzynarodowienia działalności zakończony

31-05-2016
365 wniosków o łącznej wartości ponad 16 mln zł, złożyły firmy w pierwszym konkursie z działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP Programu Polska Wschodnia (POPW). W puli znalazło się 10 mln zł.

Ruszył konkurs dla MŚP na tworzenie sieciowych produktów w Polsce Wschodniej

20-04-2016
Konsorcja składające się co najmniej z 10 mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw mogą już składać wnioski o dofinansowanie projektów polegających na stworzeniu innowacyjnych produktów sieciowych w Polsce Wschodniej. Konkurs rozpoczął się 20.04 i potrwa do 28.06.2016 r.

Zakończył się nabór wniosków w konkursie z poddziałania 1.4.1 RPO WP

10-04-2016
31 marca 2016 roku zakończył się nabór wniosków w konkursie z Działania 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie typu projektu Rozwój MŚP, przeprowadzanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Pokaż się na Dniach Otwartych Funduszy Europejskich

08-04-2016
Dni Otwarte Funduszy Europejskich to największa akcja promocyjna projektów dofinansowanych ze środków unijnych w Polsce, od 2 lat ciesząca się dużym zainteresowaniem.

Ruszył program INNOTEXTILE

19-03-2016
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs z działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” w ramach I Osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Realizacja Programu Rozwój Polski Wschodniej dobiega końca.

24-02-2016
Program na finiszu Realizacja Programu Rozwój Polski Wschodniej dobiega końca.

Zgarnij nawet 800 tys. zł na innowacyjny biznes!

23-02-2016
Nabór wniosków rozpocznie się w marcu. Pomocą objętych zostanie 60 młodych przedsiębiorców, którzy nie ukończyli jeszcze 35. roku życia, ze szczególnym uwzględnieniem absolwentów szkół wyższych i ostatnich roczników studentów, którzy pragną uruchomić własne firmy...

Fundusze dla przedsiębiorców - spotkania informacyjne

16-02-2016
2 marca 2016 roku w ramach spotkań „Środa z funduszami” organizowanymi przez Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich odbędzie się spotkanie pod nazwą „Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na rozwój".

Podkarpackie gminy w czołówce rankingu projektów unijnych

07-02-2016
Podkarpackie samorządy znalazły się w ścisłej czołówce rankingu wartości podpisanych umów o dofinansowanie projektów ze środków unijnych. Najwyższe, bo aż 12 miejsce, zajął Rzeszów, na 28 uplasowała się gmina Trzebownisko, a 47 lokatę osiągnął Głogów Małopolski...
1    1  2  3  4  5    15