Dotacje

Szkolenia z pozyskiwania funduszy UE dla przedsiębiorców w województwie podkarpackim

24-09-2015
Urząd Marszałkowski zaprasza przedsiębiorców mających siedzibę, oddział lub planujących inwestycję na terenie Województwa Podkarpackiego na seminaria szkoleniowe organizowane w Województwie. Podczas szkoleń przekazane zostaną informacje na temat wsparcia z RPO WP 2014 - 2020

Unia Europejska inwestuje w Internet na Podkarpaciu

23-09-2015
W ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej powstaje, obejmująca także Podkarpacie, internetowa Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej. Prace budowlane w ramach projektów Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej zostały zakończone w czterech z pięciu województw, objętych program

Ochrona własności przemysłowej – konkurs dla przedsiębiorców

22-09-2015
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw" Poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej" II Osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw

750 mln zł dla dużych firm – nabór już w październiku!

15-09-2015
Od 14 października do 30 listopada br. duże firmy będą mogły składać wnioski w ramach Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Młodzi rolnicy mogą dłużej składać wnioski o przyznanie premii

08-09-2015
Do 16 września młodzi rolnicy mogą składać w biurach powiatowych ARiMR wnioski o przyznanie premii z PROW 2014 - 2020 na samodzielne rozpoczęcie gospodarowania.

Przedłużony termin składania wniosków dla banków w ramach programu Prosument

06-09-2015
W związku z wystąpieniem Związku Banków Polskich, w dniu 03.09.2015 r. Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podjął decyzję o wydłużeniu terminu naboru wniosków o udostępnienie środków bankom z przeznaczeniem na udzielanie w latach 2015-2016 kredyt

Konkurs FIO – ogłoszony!

02-09-2015
Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2016 roku ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO).

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Inteligentny Rozwój

01-09-2015
28 sierpnia 2015 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zatwierdziło Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Inteligentny Rozwój (PO IR).

Kolejny krok ku dotacjom - zamieszczono raport z konsultacji społecznych SZOOP

30-08-2015
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 poinformowała, że uchwałą Nr 85/1941/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 21 sierpnia 2015 r. przyjęty został raport z konsultacji społecznych projektu SZOOP.

Przyjęto wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020

27-08-2015
25 sierpnia 2015 r. minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak zatwierdziła wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020.
1    1  2  3  4  5    10