Dotacje

Co dla rolników w nowej perspektywie finansowej?

29-08-2014
Celem głównym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 będzie poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

Wsparcie dla osób bezrobotnych oraz przedsiębiorców - oferta Powiatowych Urzędów Pracy

28-08-2014
27 maja 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 marca o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 598) oraz ...

Premie dla młodych rolników z PROW 2014-2020

20-08-2014
W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 przewidziano szereg instrumentów wsparcia, z których mogą korzystać młodzi rolnicy. W ramach poddziałania 7.7.1 PROW 2014-2020 Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników, dla tej grupy...
1    11  12  13  14  15