Dotacje

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Inteligentny Rozwój

01-09-2015
28 sierpnia 2015 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zatwierdziło Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Inteligentny Rozwój (PO IR).

Kolejny krok ku dotacjom - zamieszczono raport z konsultacji społecznych SZOOP

30-08-2015
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 poinformowała, że uchwałą Nr 85/1941/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 21 sierpnia 2015 r. przyjęty został raport z konsultacji społecznych projektu SZOOP.

Przyjęto wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020

27-08-2015
25 sierpnia 2015 r. minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak zatwierdziła wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020.

Program INNOMED – nabór wniosków

26-08-2015
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs w ramach Programu sektorowego „INNOMED – Program badań naukowych i prac rozwojowych dla sektora gospodarki w obszarze medycyny innowacyjnej”. Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 1 września do 1 października 2015 r.

Ogłoszono nowy harmonogram konkursów dla Programu Regionalnego

24-08-2015
W dniu 18 sierpnia 2015 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2015 rok.

Jak pozyskać dotacje unijne z budżetu 2015 - 2020?

22-08-2015
Firmy czekają na start konkursów na dotacje unijne z budżetu 2015 - 2020. Na razie wciąż brakuje szczegółów na temat konkretnych terminów i warunków naborów. Na podstawie dostępnych informacji można jednak wyciągnąć pewne wnioski pomagające w przygotowaniu się do nowej perspe

Dotacje z przeznaczeniem na edukację i rozwój lokalny

21-08-2015
Już od 7 września do 2 października 2015 roku będzie można składać wnioski w ramach konkursu ogłoszonego przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy.

Podkarpacie. Konkurs wspierający ludzi młodych ogłoszony!

18-08-2015
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłosił konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Kto nie może skorzystać z funduszy UE?

17-08-2015
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju opublikowało dokument pod tytułem: „Opracowanie dotyczące rodzajów działalności gospodarczej wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój"

Dofinansowanie dla przedsiębiorców planujących inwestycje w centra badawczo-rozwojowe

14-08-2015
Trwa konkurs, ogłoszony przez Ministerstwo Gospodarki, dla przedsiębiorców planujących inwestycje w centra badawczo-rozwojowe.
1    6  7  8  9  10    16