Dotacje

280 mln zł od NCBR na demonstratory nowych technologii

29-09-2015
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki pierwszego konkursu w ramach Poddziałania 1.1.2 POIR „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej”, tzw. „Demonstratora”.

Zmiana terminu konkursu POIR Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

25-09-2015
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) poinformowała o zmianie regulaminu konkursu do POIR poddziałania 3.2.1 Badania na rynek. Wprowadzona zmiana dotyczy postanowień zawartych w § 3 ust. 3 Regulaminu.

Szkolenia z pozyskiwania funduszy UE dla przedsiębiorców w województwie podkarpackim

24-09-2015
Urząd Marszałkowski zaprasza przedsiębiorców mających siedzibę, oddział lub planujących inwestycję na terenie Województwa Podkarpackiego na seminaria szkoleniowe organizowane w Województwie. Podczas szkoleń przekazane zostaną informacje na temat wsparcia z RPO WP 2014 - 2020

Unia Europejska inwestuje w Internet na Podkarpaciu

23-09-2015
W ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej powstaje, obejmująca także Podkarpacie, internetowa Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej. Prace budowlane w ramach projektów Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej zostały zakończone w czterech z pięciu województw, objętych program

Ochrona własności przemysłowej – konkurs dla przedsiębiorców

22-09-2015
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw" Poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej" II Osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw

750 mln zł dla dużych firm – nabór już w październiku!

15-09-2015
Od 14 października do 30 listopada br. duże firmy będą mogły składać wnioski w ramach Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Młodzi rolnicy mogą dłużej składać wnioski o przyznanie premii

08-09-2015
Do 16 września młodzi rolnicy mogą składać w biurach powiatowych ARiMR wnioski o przyznanie premii z PROW 2014 - 2020 na samodzielne rozpoczęcie gospodarowania.

Przedłużony termin składania wniosków dla banków w ramach programu Prosument

06-09-2015
W związku z wystąpieniem Związku Banków Polskich, w dniu 03.09.2015 r. Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podjął decyzję o wydłużeniu terminu naboru wniosków o udostępnienie środków bankom z przeznaczeniem na udzielanie w latach 2015-2016 kredyt

Konkurs FIO – ogłoszony!

02-09-2015
Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2016 roku ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO).

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Inteligentny Rozwój

01-09-2015
28 sierpnia 2015 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zatwierdziło Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Inteligentny Rozwój (PO IR).
1    5  6  7  8  9    15