Dotacje

Nabór wniosków do programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016 ogłoszony!

22-10-2015
Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016

PODKARPACIE – Bony na innowacje, nabór ogłoszony!

21-10-2015
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego ogłasza nabór wniosków w procedurze konkursowej w ramach osi priorytetowej I, działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu 1. Bony na innowacje.

Weź udział w konkursie dotyczącym funduszy unijnych

19-10-2015
Rusza konkurs „Fundusze w obiektywie”. Wystarczy przesłać zdjęcie i krótki opis projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich. Do wygrania jest czytnik e-book oraz bony upominkowe.

Na co konkretnie może przeznaczyć dotację z UE przedsiębiorca z sektora MŚP?

18-10-2015
Pytanie postawione w tytule zadaje sobie wielu przedsiębiorców chcących starać się o dotację. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, zarządzający Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (RPO) opublikował wytyczne, w których wy

Kompetencje w szkolnictwie wyższym - nabór wniosków

15-10-2015
W ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Uczelnie przyszłości” rusza kolejny konkurs Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - „Akademickie Biura Karier”. Konkurs, którego budżet wynosi 35 mln zł, skierowany jest do uczelni, które prowadzą działania na rzecz ak

Kolejny konkurs dla startupów!

14-10-2015
Można uzyskać aż 40 000 złotych oraz udział w 12-tygodniowym programie akceleracyjnym. Do 6 stycznia 2016 r. można składać wnioski w ramach trzeciej edycji konkursu Orange Fab Polska.

Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

07-10-2015
Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa w dniu 30 września br. ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych w ramach Programu Oper

Kadra medyczna podniesie swoje kwalifikacje

06-10-2015
Rusza nabór wniosków z Programu Wiedza Edukacja Rozwój – Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych. Działanie ma na celu podniesienie kompetencji pielęgniarek i położnych.

Ministerstwo Gospodarki wybrało branże, które będą mogły otrzymać wsparcie w ramach funduszy UE

04-10-2015
Ministerstwo Gospodarki wybrało 12 branż polskiej gospodarki, które, w ramach nowej perspektywy finansowej UE w latach 2016-2023 objęte zostaną wsparciem finansowym.

Platformy startowe dla nowych pomysłów - nabór wniosków

30-09-2015
29 września br. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na wybór projektów do dofinansowania w ramach działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów. Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w t
1    4  5  6  7  8    15