Dotacje

Zakończył się nabór wniosków w konkursie z poddziałania 1.4.1 RPO WP

10-04-2016
31 marca 2016 roku zakończył się nabór wniosków w konkursie z Działania 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie typu projektu Rozwój MŚP, przeprowadzanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Pokaż się na Dniach Otwartych Funduszy Europejskich

08-04-2016
Dni Otwarte Funduszy Europejskich to największa akcja promocyjna projektów dofinansowanych ze środków unijnych w Polsce, od 2 lat ciesząca się dużym zainteresowaniem.

Ruszył program INNOTEXTILE

19-03-2016
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs z działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” w ramach I Osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Realizacja Programu Rozwój Polski Wschodniej dobiega końca.

24-02-2016
Program na finiszu Realizacja Programu Rozwój Polski Wschodniej dobiega końca.

Zgarnij nawet 800 tys. zł na innowacyjny biznes!

23-02-2016
Nabór wniosków rozpocznie się w marcu. Pomocą objętych zostanie 60 młodych przedsiębiorców, którzy nie ukończyli jeszcze 35. roku życia, ze szczególnym uwzględnieniem absolwentów szkół wyższych i ostatnich roczników studentów, którzy pragną uruchomić własne firmy...

Fundusze dla przedsiębiorców - spotkania informacyjne

16-02-2016
2 marca 2016 roku w ramach spotkań „Środa z funduszami” organizowanymi przez Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich odbędzie się spotkanie pod nazwą „Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na rozwój".

Podkarpackie gminy w czołówce rankingu projektów unijnych

07-02-2016
Podkarpackie samorządy znalazły się w ścisłej czołówce rankingu wartości podpisanych umów o dofinansowanie projektów ze środków unijnych. Najwyższe, bo aż 12 miejsce, zajął Rzeszów, na 28 uplasowała się gmina Trzebownisko, a 47 lokatę osiągnął Głogów Małopolski...

Wsparcie tworzenia sieciowych i innowacyjnych produktów o ponadregionalnym oddziaływaniu realizowanych przez MŚP

18-01-2016
Zgodnie z harmonogramem naboru wniosków w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia (POPW) już w lutym 2016 r. powinien zostać ogłoszony konkurs z poddziałania 1.3.2 Wsparcie tworzenia sieciowych i innowacyjnych produktów o ponadregionalnym oddziaływaniu realizowanych przez MŚP.

Ruszyła baza konkurencyjności

03-01-2016
Od 1 stycznia 2016 roku podmioty realizujące projekty dofinansowane z funduszy europejskich, będą zobowiązane do publikacji zapytań ofertowych w nowo powstałej Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich.

Konkurs o dofinansowanie projektów z RPO WP

24-12-2015
W dniu 17 grudnia 2015 roku Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego ogłosił konkurs z działania 1.4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 (RPO WP).
1    2  3  4  5  6    15