Dotacje

Internacjonalizacja – ważny element wsparcia na lata 2014 – 2020

12-12-2014
Internacjonalizacja to umiędzynarodowienie działalności gospodarczej. Pojęcie to oznacza każdy rodzaj działalności, którą przedsiębiorstwo podejmuje na rynkach zagranicznych. Bezpośrednio odnosi się do pojęcia eksportu produktów bądź usług oraz wzrostu powiązań gospodarczych

Program Inteligentny Rozwój przesłany do Komisji Europejskiej

11-12-2014
W dniu 9 grudnia 2014 roku Program Operacyjny Inteligentny Rozwój został oficjalnie przesłany do Komisji Europejskiej. Oznacza to, że negocjacje pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, a Komisją Europejską powoi zbliżają się do końca.

Baza konkurencyjności – miejsce dla zapytań ofertowych

01-12-2014
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 1 grudnia 2014 r., uruchomiło system informatyczny służący do umieszczania przez beneficjentów Europejskiego Funduszu Społecznego zapytań ofertowych udzielanych w związku z zasadą konkurencyjności.

Zmiany Wieloletnich Ram Finansowych 2014-2020

29-11-2014
Komisja Europejska na początku 2015 roku (przełom stycznia/lutego), ma przedstawić propozycję zmian Wieloletnich Ram Finansowych (WRF), i budżetu rocznego. Propozycja ta wymaga jednomyślnego przyjęcia przez Radę, zaś Parlament Europejski do 1.05.2015 roku, musi wyrazić zgodę.

Fundusze unijne na lata 2014-2020 - stan negocjacji

29-11-2014
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w komunikacie z 26 listopada poinformowało, iż negocjacje Polski z Komisją Europejską na temat kształtu programów operacyjnych na lata 2014-2020 zbliżają się ku końcowi.

PARP zaprasza do składania wniosków aplikacyjnych do usługi „Instrument Szybkiego Reagowania"

24-11-2014
Jeszcze tylko do 30 listopada 2014 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi nabór do usługi „Instrument Szybkiego Reagowania”. Celem Usługi jest wsparcie przedsiębiorców i ich pracowników mające na celu złagodzenie negatywnych skutków spowolnienia gospodarczego

Inteligentne specjalizacje – kierunki rozwoju Podkarpacia

08-11-2014
Przygotowując się do Nowej Perspektywy Finansowej 2014-2020, oprócz zapoznania się z dokładnymi kwotami przyznawanymi w poszczególnych województwach w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, ważne jest zwrócenie uwagi na zasady otrzymania funduszy w każdym z nich.

Pomoc de minimis – zmiany w dotacjach unijnych

03-11-2014
Komisja Europejska dokonała zmian w zasadach udzielania pomocy de minimis krajom członkowskim.

Nowa perspektywa - pierwsze założenia Programu Inteligentny Rozwój

01-09-2014
Polscy przedsiębiorcy zadają sobie niewątpliwie pytanie, jakie kierunki rozwoju wybrać w dobie widma dalszego kryzysu gospodarczego, niepokojącej sytuacji politycznej za naszymi granicami oraz nowej budżetowej perspektywy Unii Europejskiej.

Partnerstwo publiczno-prywatne w nowym okresie programowania

01-09-2014
Przygotowując się do nowego okresu programowania i czytając nowe Rozporządzenie Ogólne w sprawie polityki spójności UE na lata 2014-2020 możemy zauważyć, iż dokument ten poświęca wiele miejsca partnerstwu publiczno prywatnemu (PPP) i jego roli w polityce spójności.
1    12  13  14  15  16    16