Dotacje

POŚREDNIK ZAMIAST POŚREDNIAKA – ŚWIADOMY WYBÓR

20-01-2015
Work & Training Service Janusz Żuczek w okresie od 1 grudnia 2014 r. do 30 września 2015 r. realizuje projekt „POŚREDNIK ZAMIAST POŚREDNIAKA – ŚWIADOMY WYBÓR"

Planowanie i finansowanie przedsięwzięć gospodarczych w MSP – nabór do pilotażowego konkursu trwa!

19-01-2015
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), ogłosiła III edycję konkursu dla Wnioskodawców ubiegających się o udzielenie wsparcia na realizację projektu pilotażowego.

Przedsiębiorcy planujący badania i technologiczne innowacje mogą już starać się o dotacje z NCBR

17-01-2015
12 stycznia Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło harmonogram konkursów na rok 2015. Obejmuje on zarówno programy krajowe (finansowane wyłącznie z budżetu państwa), jak i trzy nowe krajowe programy operacyjne współfinansowane przez Unię Europejską (tj. „Inteligentn

Bezpłatne badania produktów i materiałów dla firm

13-01-2015
Fundacja Inicjatyw Innowacyjnych zaprasza do składania wniosków w konkursie organizowanym w ramach projektu Science Link. To już ostatnia szansa na złożenie wniosku i wykonanie całkowicie bezpłatnych badań w dużych laboratoriach europejskich.

Granty dla osób zajmujących się badaniami naukowymi

07-01-2015
Program Maria Skłodowska-Curie stanowiący element programu ramowego UE Horyzont 2020 na rzecz badań i innowacji oraz wspierania rozwoju kariery zawodowej i szkoleń pracowników naukowych oferuje wsparcie dla osób zajmujących się badaniami naukowymi.

Ruszył pierwszy konkurs z nowej perspektywy finansowej

01-01-2015
Zgodnie z zapowiedziami, jeszcze w 2014 roku Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogłosiło pierwszy konkurs w ramach nowej perspektywy unijnej. To dobra wiadomość przede wszystkim dla tych, którzy oczekują nowoczesnych usług elektronicznych – powiedziała Maria Wasiak.

GEKON - wyniki II naboru

23-12-2014
Są już dostępne wyniki dru­gie­go kon­kur­su w ra­mach pro­gra­mu GEKON - Ge­ne­ra­tor Kon­cep­cji Eko­lo­gicz­nych.

Fundusze Europejskie na lata 2014-2020 - Podkarpackie zrobiło kolejny krok

19-12-2014
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zakończyło w dniu dzisiejszym podpisywanie Kontraktów Terytorialnych.

Internacjonalizacja – ważny element wsparcia na lata 2014 – 2020

12-12-2014
Internacjonalizacja to umiędzynarodowienie działalności gospodarczej. Pojęcie to oznacza każdy rodzaj działalności, którą przedsiębiorstwo podejmuje na rynkach zagranicznych. Bezpośrednio odnosi się do pojęcia eksportu produktów bądź usług oraz wzrostu powiązań gospodarczych

Program Inteligentny Rozwój przesłany do Komisji Europejskiej

11-12-2014
W dniu 9 grudnia 2014 roku Program Operacyjny Inteligentny Rozwój został oficjalnie przesłany do Komisji Europejskiej. Oznacza to, że negocjacje pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, a Komisją Europejską powoi zbliżają się do końca.
1    12  13  14  15  16    16