Dotacje

Nabór wniosków „Wsparcie w ramach dużego bonu” – edycja 2015 rok

12-03-2015
W dniu 10 marca br. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków w ramach programu Wsparcie w ramach dużego bonu.

Podkarpacie – koniec negocjacji Regionalnego Programu Operacyjnego

20-02-2015
Komisja Europejska przyjęła RPO WP na lata 2014-2020, kończąc tym samym proces negocjacyjny i prace nad treścią programu.

Po dotacje z systemem SOWA

15-02-2015
System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA), jest aplikacją przeznaczoną do ubiegania się o środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020 w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Narzędzie służy do przygotowania i złożenia do właściwej

Wsparcie dla startupów

11-02-2015
Trwają regionalne spotkania na temat działania Programu Polska Wschodnia 2014-2020 „Platformy startowe dla nowych pomysłów”, które wspierać będzie powstawanie i rozwój startupów w makroregionie.

Pierwszy nabór projektów w programie Interreg Europa Środkowa 2014-2020

07-02-2015
Nabór projektów w programie Interreg Europa Środkowa będzie dwuetapowy i rozpocznie się 12 lutego 2015 roku.

Partnerstwa korzystne dla przedsiębiorców

06-02-2015
Jeszcze w lutym tego roku ma być ogłoszony pierwszy nabór wniosków w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Polska Cyfrowa 2014-2020, którego pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 800 mln zł.

Dotacje dla twórców gier komputerowych

06-02-2015
Zwiększyła się liczba Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Do listy dodano "Innowacyjne Technologie Kreacyjne". Oznacza to, że na wsparcie z Funduszy Europejskich mogą liczyć również firmy inwestujące na przykład we wzornictwo lub producenci gier komputerowych.

Zabytki – nabór wniosków o dotacje na rok 2015 w województwie podkarpackim

06-02-2015
Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza nabór wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego na rok 2015.

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w nowej perspektywie finansowej

26-01-2015
​Fundusze Europejskie są coraz bliżej. Wiele osób planuje rozpocząć działalność gospodarczą i uzyskać na ten cel dofinansowanie. Sprawdź na co można liczyć w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

Program Inteligentny Rozwój - w oczekiwaniu na decyzję Komisji Europejskiej

22-01-2015
Projekt Programu Inteligentny Rozwój (PO IR) został uzgodniony z Komisją Europejską i obecnie przechodzi, w ramach KE, wieloetapowy proces zatwierdzania, którego zwieńczeniem będzie formalna decyzja akceptująca.
1    11  12  13  14  15    16