Dotacje

Dotacje na przydomowe elektrownie - PROSUMENT

14-04-2015
Od 24 kwietnia 2015 roku rozpocznie się nabór wniosków na dofinansowanie zakupu i instalacji Odnawialnych Źródeł Energii. W ramach programu można otrzymać nawet 40 % dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dofinansowanie dla przedsiębiorców na instalacje pilotażowe

08-04-2015
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej”.

Działanie E – pionier Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

06-04-2015
W połowie 2015 roku ruszy projekt E-pionier z alokacją 100 mln, dzięki któremu młodzi, zdolni programiści będą wymyślać rozwiązania, służące nam wszystkim.

Program Inteligentny Rozwój – szczegółowe informacje dotyczące projektów B+R

01-04-2015
27 marca 2015 r. przyjęto część Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Dokument dotyczy działań 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw i 1.2 Sektorowe programy B+R oraz V osi Pomoc techniczna programu. Konkursy dla pierwszych dwó

Nadprogramowe dotacje na mikroinstalacje OZE na wsi

26-03-2015
W przyszłym miesiącu rusza dodatkowy nabór wniosków do programu mającego na celu dofinansowanie mikroinstalacji OZE na terenach wiejskich. W ramach unijnego programu PROW 2007-2013 resort rolnictwa uruchomi fundusze, z których będzie można sfinansować inwestycje w mikroinst.

Program Inteligentny Rozwój - kryteria wyboru projektów już dostępne!

20-03-2015
Komitet Monitorujący Program Inteligentny Rozwój przyjął kryteria wyboru projektów w I osi priorytetowej Programu "Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorców".

Międzynarodowe konkursy przy wsparciu NCBR szansą dla polskich naukowców i przedsiębiorców

19-03-2015
Trwają nabory wniosków w ramach programów międzynarodowych, w których uczestniczy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Na dofinansowanie projektów z Polski NCBR przeznaczył ponad 8 mln euro.

Nabór wniosków „Wsparcie w ramach dużego bonu” – edycja 2015 rok

12-03-2015
W dniu 10 marca br. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków w ramach programu Wsparcie w ramach dużego bonu.

Podkarpacie – koniec negocjacji Regionalnego Programu Operacyjnego

20-02-2015
Komisja Europejska przyjęła RPO WP na lata 2014-2020, kończąc tym samym proces negocjacyjny i prace nad treścią programu.

Po dotacje z systemem SOWA

15-02-2015
System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA), jest aplikacją przeznaczoną do ubiegania się o środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020 w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Narzędzie służy do przygotowania i złożenia do właściwej
1    11  12  13  14  15    16