Dotacje

Premia z Horyzontu 2020 - korzystne zmiany w programie

17-05-2015
HORYZONT 2020 to największy w historii Unii Europejskiej program finansowania badań naukowych. Jego budżet w latach 2014-2020 wynosi prawie 80 mld euro. Do tej pory można było jednak z tych funduszy finansować wynagrodzenia naukowców w ograniczonym zakresie.

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla młodych – powiat rzeszowski

07-05-2015
Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych w wieku do 25 roku życia. Nabór będzie prowadzony w dniach od 21.05.2015 r. do 22.05.2015 r. Kwota, o jaką można wnioskować,

Ruszył nabór wniosków na dofinansowanie projektów na Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

05-05-2015
W dniu 4 maja 2015 roku został rozpoczęty nabór projektów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Przedsiębiorcy mogą się starać o dofinansowanie projektów w ramach działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”

Polska Wschodnia – Instytucje Pośredniczące wybrane

30-04-2015
Wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel 28 kwietnia 2015 r. podpisała porozumienia w sprawie systemu realizacji Programu Polska Wschodnia.

Podkarpacie - dotacje dla gmin na mikroinstalacje OZE

28-04-2015
Już 18 maja rozpocznie się nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej".

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2014 - 2020

17-04-2015
Ogłoszono Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Dotacje na przydomowe elektrownie - PROSUMENT

14-04-2015
Od 24 kwietnia 2015 roku rozpocznie się nabór wniosków na dofinansowanie zakupu i instalacji Odnawialnych Źródeł Energii. W ramach programu można otrzymać nawet 40 % dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dofinansowanie dla przedsiębiorców na instalacje pilotażowe

08-04-2015
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej”.

Działanie E – pionier Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

06-04-2015
W połowie 2015 roku ruszy projekt E-pionier z alokacją 100 mln, dzięki któremu młodzi, zdolni programiści będą wymyślać rozwiązania, służące nam wszystkim.

Program Inteligentny Rozwój – szczegółowe informacje dotyczące projektów B+R

01-04-2015
27 marca 2015 r. przyjęto część Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Dokument dotyczy działań 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw i 1.2 Sektorowe programy B+R oraz V osi Pomoc techniczna programu. Konkursy dla pierwszych dwó
1    10  11  12  13  14    16