Dotacje

Kontrole projektów unijnych

16-06-2015
Sięgając po unijne granty, przedsiębiorca zobowiązuje się do wykonania konkretnego projektu i osiągnięcia założonych w nim celów i rezultatów. Beneficjenci środków unijnych dość często jednak bagatelizują etap związany z bieżącym zarządzaniem projektem unijnym, świętując sukc

Konkurs „Europa to My”

16-06-2015
Pokaż jak zmieniła się Twoja okolica dzięki Funduszom Europejskim i wygraj wspaniałe nagrody!

Dotacje na stworzenie dziennych domów seniora – Senior - WIGOR

12-06-2015
Do 30 czerwca można starać się o środki na stworzenie dziennych domów seniora, które mają stanowić połączenie uniwersytetu trzeciego wieku, klubu seniora, biblioteki i gabinetu rehabilitacyjnego. Dzięki stworzonemu przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – Programowi

Baza Konkurencyjności PO WER – start 1 lipca 2015 roku

10-06-2015
Już od 1 lipca 2015 roku beneficjenci Programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 zobligowani będą do zamieszczania zapytań ofertowych w Internecie. Jest to spowodowane stosowaniem zasady konkurencyjności. Zapytania ofertowe będą zamieszczane w Bazie Konkurencyjności.

Znamy szczegółowe daty konkursów w Programie Inteligentny Rozwój w 2015 roku

03-06-2015
Opublikowany został nowy, bardziej szczegółowy harmonogram konkursów w Programie Inteligentny Rozwój na 2015 r.

Program Polska Wschodnia - Pierwszy z naborów dla przedsiębiorców zostanie ogłoszony już w lipcu 2015

03-06-2015
Głównym przedmiotem obrad KM było zatwierdzenie kryteria wyboru projektów dla następujących działań i poddziałań Programu Polska Wschodnia (PO PW): Infrastruktura kolejowa i drogowa, Wzór na konkurencję, Wdrażanie innowacji przez MŚP, platformy startowe, rozwój start - upów.

Inteligentne miasta 2014-2020 – wpływ nowych technologii na jakość życia w mieście

31-05-2015
29 maja 2015 r. w Warszawie odbyła się Konferencja „Europolis- Inteligentne Miasta Przyszłości”, która miała na celu promowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz ich wpływu na jakość życia w mieście.

Możliwości wsparcia dla osób młodych

25-05-2015
Fundusze Europejskie na lata 2014–2020 dają wiele możliwości, aby aktywnie przeciwdziałać bezrobociu ludzi młodych. Dostępne, w ramach nowej perspektywy unijnej rozwiązania będą wspomagać młodych na starcie w dorosłe życie.

Otwarcie naboru na koncepcje projektów flagowych w Programie Współpracy Transgranicznej Polska-Słowacja

20-05-2015
Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka zaprasza do składania koncepcji projektów flagowych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja na lata 2014 - 2020.

Konkurs INNOLOT - spotkanie informacyjne

19-05-2015
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z konkursem 1/1.2/2015 „INNOLOT” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
1    9  10  11  12  13    16