Dotacje

Baza Konkurencyjności PO WER – start 1 lipca 2015 roku

10-06-2015
Już od 1 lipca 2015 roku beneficjenci Programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 zobligowani będą do zamieszczania zapytań ofertowych w Internecie. Jest to spowodowane stosowaniem zasady konkurencyjności. Zapytania ofertowe będą zamieszczane w Bazie Konkurencyjności.

Znamy szczegółowe daty konkursów w Programie Inteligentny Rozwój w 2015 roku

03-06-2015
Opublikowany został nowy, bardziej szczegółowy harmonogram konkursów w Programie Inteligentny Rozwój na 2015 r.

Program Polska Wschodnia - Pierwszy z naborów dla przedsiębiorców zostanie ogłoszony już w lipcu 2015

03-06-2015
Głównym przedmiotem obrad KM było zatwierdzenie kryteria wyboru projektów dla następujących działań i poddziałań Programu Polska Wschodnia (PO PW): Infrastruktura kolejowa i drogowa, Wzór na konkurencję, Wdrażanie innowacji przez MŚP, platformy startowe, rozwój start - upów.

Inteligentne miasta 2014-2020 – wpływ nowych technologii na jakość życia w mieście

31-05-2015
29 maja 2015 r. w Warszawie odbyła się Konferencja „Europolis- Inteligentne Miasta Przyszłości”, która miała na celu promowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz ich wpływu na jakość życia w mieście.

Możliwości wsparcia dla osób młodych

25-05-2015
Fundusze Europejskie na lata 2014–2020 dają wiele możliwości, aby aktywnie przeciwdziałać bezrobociu ludzi młodych. Dostępne, w ramach nowej perspektywy unijnej rozwiązania będą wspomagać młodych na starcie w dorosłe życie.

Otwarcie naboru na koncepcje projektów flagowych w Programie Współpracy Transgranicznej Polska-Słowacja

20-05-2015
Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka zaprasza do składania koncepcji projektów flagowych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja na lata 2014 - 2020.

Konkurs INNOLOT - spotkanie informacyjne

19-05-2015
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z konkursem 1/1.2/2015 „INNOLOT” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Premia z Horyzontu 2020 - korzystne zmiany w programie

17-05-2015
HORYZONT 2020 to największy w historii Unii Europejskiej program finansowania badań naukowych. Jego budżet w latach 2014-2020 wynosi prawie 80 mld euro. Do tej pory można było jednak z tych funduszy finansować wynagrodzenia naukowców w ograniczonym zakresie.

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla młodych – powiat rzeszowski

07-05-2015
Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych w wieku do 25 roku życia. Nabór będzie prowadzony w dniach od 21.05.2015 r. do 22.05.2015 r. Kwota, o jaką można wnioskować,

Ruszył nabór wniosków na dofinansowanie projektów na Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

05-05-2015
W dniu 4 maja 2015 roku został rozpoczęty nabór projektów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Przedsiębiorcy mogą się starać o dofinansowanie projektów w ramach działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”
1    9  10  11  12  13    16