Finansowanie

Kompetencje w szkolnictwie wyższym - nabór wniosków

15-10-2015
W ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Uczelnie przyszłości” rusza kolejny konkurs Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - „Akademickie Biura Karier”. Konkurs, którego budżet wynosi 35 mln zł, skierowany jest do uczelni, które prowadzą działania na rzecz ak

Kadra medyczna podniesie swoje kwalifikacje

06-10-2015
Rusza nabór wniosków z Programu Wiedza Edukacja Rozwój – Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych. Działanie ma na celu podniesienie kompetencji pielęgniarek i położnych.

Limity podatkowe w 2016 roku

05-10-2015
Status małego podatnika VAT, PIT i CIT w 2016 r. będą mieli przedsiębiorcy, których roczny przychód ze sprzedaży nie przekroczy 5.092.000 zł. Obecnie limit w 2015 roku wynosi 5.015.000 zł.

Od stycznia płaca minimalna będzie wyższa

16-09-2015
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podało informację, iż od 1 stycznia 2016 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty 1 850 zł (brutto). W stosunku do wynagrodzenia minimalnego o

Owoce w firmie a koszty firmowe

02-09-2015
Czy zamawiane do biura w formie cateringu świeże owoce, którymi częstowani są pracownicy i kontrahenci mogą być zaliczone do kosztów firmy ?

Kalkulator odsetek ZUS

31-08-2015
Przy pomocy "Kalkulatora odsetkowego dla płatników składek" możesz samodzielnie obliczyć kwotę odsetek za zwłokę na wskazany dzień, od należnych do zapłaty składek za okres po 1 stycznia 1999 r.

Ile Polacy wydają na wakacje?

22-08-2015
Z raportu firmy doradczej KPMG wynika, że Polacy na tegoroczne wyjazdy wakacyjne wydadzą ponad 20 mld zł. Około 10,6 mld zł z tej kwoty stanowią wydatki na wyjazdy krajowe, a ok. 9,6 mld zł na wyjazdy zagraniczne.

Zatrudnij 50-latka i skorzystaj z ulg

20-08-2015
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wdrożyło program, który ma obniżyć pracodawcom koszty zatrudniania pracowników zbliżających się do wieku emerytalnego. Osoby po 50 roku życia stanowią ponad 1/5 ogółu bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy i liczba ta

Zniknie obowiązek dokonywania korekty kosztów przy braku zapłaty

20-08-2015
Prezydent podpisał Ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. W zakresie podatku dochodowego uchyla ona art. 24d w ustawie o pdof oraz art. 15 b w ustawie o pdop. Uchylenie tych przepisów powoduje, że przedsiębiorcy

Co to jest netting i jak działa?

18-08-2015
Netting jest bezgotówkową, zinstytucjonalizowaną formą rozliczeń między dwoma lub więcej podmiotami gospodarczymi, realizowaną w ściśle określonym czasie.
1    4  5  6  7  8    14