Finansowanie

Rynek nieruchomości w Polsce – perspektywy na 2017 rok

29-01-2017
Jak zapowiada się 2017 rok na rynku nieruchomości? W jaki sposób zmiany przepisów oraz programy rządowe wpłyną na obrót i ceny? Oto podsumowanie najbardziej znaczących zmian, które mogą wpłynąć na rynek nieruchomości w bieżącym roku kalendarzowym.

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach RPO 1.4 Wsparcie MŚP, 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP

20-01-2017
Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach RPO 1.4 Wsparcie MŚP, 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP

Jest budżet województwa podkarpackiego na 2017 rok

01-01-2017
Wieczorem, 29 grudnia 2016 roku radni sejmiku wojewódzkiego, większością głosów, przyjęli przygotowany przez zarząd województwa plan dochodów i wydatków na 2017 rok. Marszałek Władysław Ortyl podkreślił, że jego zdaniem jest to dobry budżet...

Warsztaty dla potencjalnych beneficjentów konkursu na wyposażenie firmy w infrastrukturę B+R

09-10-2016
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego organizuje 13 października 2016 r. warsztaty dla potencjalnych beneficjentów Działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe i ich wdrożenia, typ projektu: Infrastruktura B+R.

Wydłużenie terminu składania wniosków o kredyt technologiczny

01-10-2016
Bank Gospodarstwa Krajowego wydłużył termin naboru wniosków w ramach II konkursu dla poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne". Wnioski o kredyt można składać za pośrednictwem Generatora Wniosków o dofinansowanie do dnia 14 października 2016 r. do godz. 16.00.

A jednak nie zdążyli – przedłużenie oceny merytorycznej wniosków RPO WP

28-09-2016
Zapewne wszyscy przedsiębiorcy, którzy złożyli wnioski o dotację z niecierpliwością czekają na wyniki oceny. Chodzi o konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Starasz się o dotację na rozpoczęcie działalności? Oto co powinieneś wpisać we wniosku. Część II

19-09-2016
W pierwszej części artykułu zajęliśmy się tematyką wniosków o dofinansowanie projektów na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Obecnie prześledzimy zasady odpowiadania na poszczególne pytania postawione przed kandydatami na przedsiębiorcę.

Starasz się o dotację na rozpoczęcie działalności? Oto co powinieneś wpisać we wniosku.

16-09-2016
We wrześniu, w całym województwie ruszyło kilkanaście naborów do projektów, w ramach których można uzyskać dofinansowanie na otworzenie działalności gospodarczej. Postaramy się pokrótce podpowiedzieć w jaki sposób wypełnić wniosek o dotację, aby zwiększyć swoje szanse.

Jak księgować faktury korygujące od 2016 roku

04-09-2016
Księgowanie faktur korygujących jeszcze do niedawna nastręczało przedsiębiorcom sporo problemów. Do końca roku 2015 dla celów podatku dochodowego przepisy nakazywały cofać się do okresu pierwotnego, co powodowało wiele trudności.

Ocena formalna wniosków RPO zakończona - 30% odpadło, dlaczego???

09-08-2016
W dniu 29 lipca 2016 roku Podkarpacki Urząd Marszałkowski opublikował wyniki oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów ubiegających się o wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
1    1  2  3  4  5    14