Finansowanie

Niższe składki na ZUS od 1 stycznia 2019 r.

07-08-2017
Projekt ustawy, która ma obniżyć wysokość składek odprowadzanych do ZUS przez małe firmy, rozpocznie swój bieg legislacyjny po wakacjach. Jego zakończenie planowane jest na koniec 2017 roku. Jeśli uda się go doprowadzić do końca jeszcze w tym roku, przedsiębiorcy będą mogli..

500 zł banknot już w obiegu

10-02-2017
Wprowadzenie do obiegu banknotu 500 zł ma na celu ułatwienie rozliczeń gotówkowych pomiędzy obywatelami oraz zmniejszenie kosztów obsługi pieniądza przede wszystkim dla Narodowego Banku Polskiego. Do obiegu trafi 50 mln sztuk banknotów w nowym nominale, z czego większość...

Wzrost PKB niższy niż zakładano w ustawie budżetowej

31-01-2017
W ustawie budżetowej na 2016 rok rząd założył wzrost poziomu produktu krajowego brutto na poziomie 3,8%. Według opublikowanych właśnie danych GUS w 2016 roku PKB wzrósł jedynie o 2,8%. Jest to najniższy wynik od trzech lat, a poziom inwestycji w naszym kraju nie był na tak..

Rynek nieruchomości w Polsce – perspektywy na 2017 rok

29-01-2017
Jak zapowiada się 2017 rok na rynku nieruchomości? W jaki sposób zmiany przepisów oraz programy rządowe wpłyną na obrót i ceny? Oto podsumowanie najbardziej znaczących zmian, które mogą wpłynąć na rynek nieruchomości w bieżącym roku kalendarzowym.

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach RPO 1.4 Wsparcie MŚP, 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP

20-01-2017
Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach RPO 1.4 Wsparcie MŚP, 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP

Jest budżet województwa podkarpackiego na 2017 rok

01-01-2017
Wieczorem, 29 grudnia 2016 roku radni sejmiku wojewódzkiego, większością głosów, przyjęli przygotowany przez zarząd województwa plan dochodów i wydatków na 2017 rok. Marszałek Władysław Ortyl podkreślił, że jego zdaniem jest to dobry budżet...

Warsztaty dla potencjalnych beneficjentów konkursu na wyposażenie firmy w infrastrukturę B+R

09-10-2016
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego organizuje 13 października 2016 r. warsztaty dla potencjalnych beneficjentów Działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe i ich wdrożenia, typ projektu: Infrastruktura B+R.

Wydłużenie terminu składania wniosków o kredyt technologiczny

01-10-2016
Bank Gospodarstwa Krajowego wydłużył termin naboru wniosków w ramach II konkursu dla poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne". Wnioski o kredyt można składać za pośrednictwem Generatora Wniosków o dofinansowanie do dnia 14 października 2016 r. do godz. 16.00.

A jednak nie zdążyli – przedłużenie oceny merytorycznej wniosków RPO WP

28-09-2016
Zapewne wszyscy przedsiębiorcy, którzy złożyli wnioski o dotację z niecierpliwością czekają na wyniki oceny. Chodzi o konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Starasz się o dotację na rozpoczęcie działalności? Oto co powinieneś wpisać we wniosku. Część II

19-09-2016
W pierwszej części artykułu zajęliśmy się tematyką wniosków o dofinansowanie projektów na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Obecnie prześledzimy zasady odpowiadania na poszczególne pytania postawione przed kandydatami na przedsiębiorcę.
1  2  3  4  5    13