Finansowanie

Rzeszów - seminarium dla przedsiębiorców

14-12-2014
12 grudnia br. w Rzeszowie odbyło się seminarium pn. "Fundusze Europejskie na lata 2014-2020" poświęcone możliwościom pozyskania środków finansowych w nowym okresie programowania.

Fundusz Ekspansji Zagranicznej BGK – nowe możliwości finansowania eksportu

12-12-2014
Z inicjatywy Ministerstwa Skarbu i Banku Gospodarstwa Krajowego, w ramach programu „Inwestycje polskie” - powstaje Fundusz Ekspansji Zagranicznej. Fundusz ten ma zapewnić finansowanie kapitałowe małym i średnim firmom zdobywającym zagraniczne rynki zbytu.

Internacjonalizacja – ważny element wsparcia na lata 2014 – 2020

12-12-2014
Internacjonalizacja to umiędzynarodowienie działalności gospodarczej. Pojęcie to oznacza każdy rodzaj działalności, którą przedsiębiorstwo podejmuje na rynkach zagranicznych. Bezpośrednio odnosi się do pojęcia eksportu produktów bądź usług oraz wzrostu powiązań gospodarczych

Program Operacyjny Polska Cyfrowa przyjęty przez Komisję Europejską – pierwsze konkursy już w I połowie 2015 roku

10-12-2014
5 grudnia Komisja Europejska zatwierdziła oficjalnie Program Operacyjny Polska Cyfrowa. Tym samym, możliwe będzie rozpoczęcie jego realizacji, a co za tym idzie, uruchomienie naboru pierwszych wniosków.

9 szans dla innowacyjnych biznesów

09-12-2014
W oczekiwaniu na fundusze unijne, zapraszam do zapoznania się kilkoma możliwościami finansowania innowacyjnych pomysłów na biznes, jakie dają granty.

Mielec - nowa perspektywa finansowa, dotacje dla firm

03-12-2014
W nowej perspektywie finansowej przedsiębiorcy mogą liczyć na 8 mld euro dofinansowania. Najwięcej skorzystają Ci, którzy już dziś zaczną planować swoje inwestycje.

Stalowa Wola - seminarium Fundusze Europejskie na lata 2014-2020

02-12-2014
Zapraszamy do udziału w seminarium wszystkich przedsiębiorców, którzy zainteresowani są zdobyciem dodatkowych funduszy na rozwój własnej firmy.

Fundusze Europejskie na lata 2014-2020 – seminarium w Rzeszowie

02-12-2014
Już 12 grudnia br. w Rzeszowie odbędzie się seminarium poświęcone możliwości pozyskania środków finansowych w nowym okresie programowania. Zapraszamy do udziału wszystkich przedsiębiorców, którzy zainteresowani są zdobyciem dodatkowych funduszy na rozwój własnej firmy.

Zmiany Wieloletnich Ram Finansowych 2014-2020

29-11-2014
Komisja Europejska na początku 2015 roku (przełom stycznia/lutego), ma przedstawić propozycję zmian Wieloletnich Ram Finansowych (WRF), i budżetu rocznego. Propozycja ta wymaga jednomyślnego przyjęcia przez Radę, zaś Parlament Europejski do 1.05.2015 roku, musi wyrazić zgodę.

Plany poprawy innowacyjności polskiej gospodarki

26-11-2014
W nowej perspektywie finansowej, w składanych projektach wymagana będzie współpraca przedsiębiorców ze środowiskiem nauki - co często podkreślają w swoich wystąpieniach przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich czy Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.
1    2  3  4  5  6    6