Finansowanie

Analiza i prognoza finansowa dla nie-finansistów w odcinkach. Odcinek 1.

05-02-2015
Analiza finansowa dostarcza informacji o sytuacji finansowej firmy – zarówno przeszłej, obecnej i w dużej mierze przyszłej. Wydawałoby się, że najczęściej powinny ją wykorzystywać do samooceny firmy, ale niestety tak nie jest. Najczęściej bowiem do analizowania zmuszają je...

Kredyt technologiczny 2015 – premia na innowacje dla mikro, małych i średnich firm

15-01-2015
Już w pierwszym kwartale 2015 roku wystartuje kolejna odsłona kredytu technologicznego. To rodzaj dofinansowania, dzięki któremu możliwa jest spłata części zaciągniętego w banku, kredytu na wdrożenie innowacyjnych technologii.

Realizacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – część 2.

15-01-2015
Głównym celem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) będzie wzrost konkurencyjności rolnictwa z uwzględnieniem celów środowiskowych. Łączne środki publiczne przeznaczone na realizację Programu wyniosą 13 513 295 000 euro.

Realizacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – część 1.

15-01-2015
Głównym celem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 będzie wzrost konkurencyjności rolnictwa z uwzględnieniem celów środowiskowych.Łączne środki publiczne przeznaczone na realizację Programu wyniosą 13 513 295 000 euro.

Kolejne dotacje na innowacje w ramach programu HORYZONT 2020 – rozdane

12-01-2015
9 stycznia 2015 Komisja Europejska przedstawiła wyniki naboru wniosków w ramach Programu Horyzont 2020 dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw tzw. SME Instrument.

Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zatwierdzony przez Komisję Europejską

26-12-2014
17 grudnia 2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). PO WER powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia.

Konkurs RegioStars 2015 - poszukiwane najbardziej inspirujące i innowacyjne projekty

26-12-2014
Do 28 lutego 2015 r. można nadsyłać zgłoszenia do tegorocznej edycji konkursu RegioStars, organizowanego przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej.

Program Interreg Europa Środkowa zatwierdzony przez Komisję Europejską

20-12-2014
16 grudnia b.r. Komisja Europejska zatwierdziła pierwszy z programów transnarodowych perspektywy 2014-2020.

Spółdzielnie socjalne w Polce coraz mocniejsze

19-12-2014
W ciągu ostatnich czterech lat w naszym kraju, powstało 1262 spółdzielnie socjalne. Klimat do ich rozwoju, stworzyły dotacje unijne z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko” zaakceptowany przez Komisję Europejską

18-12-2014
Polska posiada już 5 z 21 programów zaakceptowanych przez Brukselę, pozwalających na wypłatę pieniędzy z unijnego budżetu do 2020 roku.
1    1  2  3  4  5    6