Finansowanie

Wolnych miejsc zostało już tylko dla 100 przedsiębiorców

15-05-2015
Jeszcze tylko 100 przedsiębiorców może skorzystać z usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych. Jest to ostatnia szansa, aby skorzystać z doradztwa dofinansowanego w 100%.

Kolejny konkurs z PO WER został ogłoszony!

14-05-2015
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, ogłasza konkurs na realizację projektów w ramach „Gwarancji dla młodzieży”.

Ruszyła wersja testowa Rejestru Usług Rozwojowych (RUR)

11-05-2015
System informatyczny RUR jest jeszcze w trakcie budowy, jednak już teraz można zapoznać się z częścią jego funkcjonalności. Rejestr Usług Rozwojowych (RUR) w nowym okresie programowania będzie internetową bazą zawierającą informacje nt. usług (m.in szkolenia, doradztwo, stud

Konkurs dla Pośredników Finansowych w ramach Działania I.2 Programu Rozwój Polski Wschodniej

11-05-2015
Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, jako beneficjent projektu realizowanego w ramach Działania I.2 Instrumenty inżynierii finansowej, Programu Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, ogłasza konkurs zamknięty na wybór Pośredników Finansowych w projekcie.

Start programu Polska - Słowacja 2014-2020

02-05-2015
Przyjęto dokumenty niezbędne do uruchomienia naboru na koncepcje projektów flagowych. Spotkanie odbyło się 29 kwietnia 2015 r. w Starym Smokowcu na Słowacji.

Dodatkowa pula pieniędzy z Regionalnego Programu Operacyjnego dla 11 powiatów Podkarpacia

28-04-2015
Ponad 84 mln euro z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dostanie 11 powiatów na Podkarpaciu. Są to pieniądze z dodatkowej puli, przeznaczone przede wszystkim na rozwój przedsiębiorczości i infrastrukturę edukacyjną na obszarach wymagających szczególnego wspa

Konkurs dla samorządów - Modelowa rewitalizacja miast

27-04-2015
23 kwietnia 2015 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) ogłosiło konkurs dotacji skierowany do jednostek samorządu terytorialnego pod tytułem: „Modelowa rewitalizacja miast”.

Nabór wniosków w PARP - Wsparcie na uzyskanie grantu w 2015 roku

23-04-2015
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków w ramach IV edycji programu „Wsparcie na uzyskanie grantu”.

Kolejne pieniądze z Brukseli – nawet do 95% dotacji.

21-04-2015
Komisja Europejska ogłosiła wstępny termin naboru wniosków do programu LIFE w 2015 roku. Wnioski można składać w okresie od 01 czerwca do 15 września 2015 roku. To już drugi nabór w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

Finansowanie innowacji w branży lotniczej – Program INNOLOT

18-04-2015
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło kolejny konkurs dla przedsiębiorców w Programie Inteligentny Rozwój. Firmy lub konsorcja firm będą mogły ubiegać się o 400 mln zł na projekty B+R dotyczące lotnictwa w ramach programu sektorowego INNOLOT.
1    7  8  9  10  11    13