Finansowanie

Pomoc dla kredytobiorców

30-10-2015
9 października 2015 r. została uchwalona przez Sejm ustawa o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy, a rata jego spłaty znacznie obciąża ich domowe budżety.

Kto musi obawiać się fiskusa w 2016 roku?

26-10-2015
W 2016 roku fiskus, jak wynika z przygotowanych przez MF głównych założeń Krajowego Planu Działań Administracji Podatkowej na 2016 r., zainteresuje się m. in. takimi branżami jak: usługi finansowe, doradztwo podatkowe i prawne. Zwróci również uwagę na motoryzację, nieruchomoś

Inicjatywy obywatelskie – konkurs 2015 ogłoszony!

23-10-2015
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił konkurs w ramach programu "Wzmocnienie działań społeczności lokalnych dla zrównoważonego rozwoju".

Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój - nabór wniosków

23-10-2015
21 października 2015 r. został ogłoszony nabór wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”.

KONKURS DLA OCHRONY PRZYRODY

22-10-2015
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego ogłosił konkurs na projekty w ramach działania 4.5 różnorodność biologiczna.

Na co konkretnie może przeznaczyć dotację z UE przedsiębiorca z sektora MŚP?

18-10-2015
Pytanie postawione w tytule zadaje sobie wielu przedsiębiorców chcących starać się o dotację. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, zarządzający Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (RPO) opublikował wytyczne, w których wy

Zapewnienie jakości w RUR

16-10-2015
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, kontynuując działania na rzecz doskonalenia systemu zapewnienia jakości usług rozwojowych, zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie konsultacyjne dot. standardu świadczenia usług za pośrednictwem Rejestru Usług Rozwojowych,

Kompetencje w szkolnictwie wyższym - nabór wniosków

15-10-2015
W ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Uczelnie przyszłości” rusza kolejny konkurs Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - „Akademickie Biura Karier”. Konkurs, którego budżet wynosi 35 mln zł, skierowany jest do uczelni, które prowadzą działania na rzecz ak

Kadra medyczna podniesie swoje kwalifikacje

06-10-2015
Rusza nabór wniosków z Programu Wiedza Edukacja Rozwój – Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych. Działanie ma na celu podniesienie kompetencji pielęgniarek i położnych.

Limity podatkowe w 2016 roku

05-10-2015
Status małego podatnika VAT, PIT i CIT w 2016 r. będą mieli przedsiębiorcy, których roczny przychód ze sprzedaży nie przekroczy 5.092.000 zł. Obecnie limit w 2015 roku wynosi 5.015.000 zł.
1    3  4  5  6  7    13