Finansowanie

Warsztaty dla potencjalnych beneficjentów konkursu na wyposażenie firmy w infrastrukturę B+R

09-10-2016
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego organizuje 13 października 2016 r. warsztaty dla potencjalnych beneficjentów Działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe i ich wdrożenia, typ projektu: Infrastruktura B+R.

Wydłużenie terminu składania wniosków o kredyt technologiczny

01-10-2016
Bank Gospodarstwa Krajowego wydłużył termin naboru wniosków w ramach II konkursu dla poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne". Wnioski o kredyt można składać za pośrednictwem Generatora Wniosków o dofinansowanie do dnia 14 października 2016 r. do godz. 16.00.

A jednak nie zdążyli – przedłużenie oceny merytorycznej wniosków RPO WP

28-09-2016
Zapewne wszyscy przedsiębiorcy, którzy złożyli wnioski o dotację z niecierpliwością czekają na wyniki oceny. Chodzi o konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Starasz się o dotację na rozpoczęcie działalności? Oto co powinieneś wpisać we wniosku. Część II

19-09-2016
W pierwszej części artykułu zajęliśmy się tematyką wniosków o dofinansowanie projektów na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Obecnie prześledzimy zasady odpowiadania na poszczególne pytania postawione przed kandydatami na przedsiębiorcę.

Starasz się o dotację na rozpoczęcie działalności? Oto co powinieneś wpisać we wniosku.

16-09-2016
We wrześniu, w całym województwie ruszyło kilkanaście naborów do projektów, w ramach których można uzyskać dofinansowanie na otworzenie działalności gospodarczej. Postaramy się pokrótce podpowiedzieć w jaki sposób wypełnić wniosek o dotację, aby zwiększyć swoje szanse.

Jak księgować faktury korygujące od 2016 roku

04-09-2016
Księgowanie faktur korygujących jeszcze do niedawna nastręczało przedsiębiorcom sporo problemów. Do końca roku 2015 dla celów podatku dochodowego przepisy nakazywały cofać się do okresu pierwotnego, co powodowało wiele trudności.

Ocena formalna wniosków RPO zakończona - 30% odpadło, dlaczego???

09-08-2016
W dniu 29 lipca 2016 roku Podkarpacki Urząd Marszałkowski opublikował wyniki oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów ubiegających się o wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Wsparcie na zakup i wdrożenie nowej technologii - ogłoszenie konkursu

28-06-2016
20 czerwca br. Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne". Nabór wniosków odbędzie się w terminie od 28 lipca 2016 r. do 30 września 2016 r.

Konkurs na dotacje prowadzące do umiędzynarodowienia działalności zakończony

31-05-2016
365 wniosków o łącznej wartości ponad 16 mln zł, złożyły firmy w pierwszym konkursie z działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP Programu Polska Wschodnia (POPW). W puli znalazło się 10 mln zł.

Ruszył konkurs dla MŚP na tworzenie sieciowych produktów w Polsce Wschodniej

20-04-2016
Konsorcja składające się co najmniej z 10 mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw mogą już składać wnioski o dofinansowanie projektów polegających na stworzeniu innowacyjnych produktów sieciowych w Polsce Wschodniej. Konkurs rozpoczął się 20.04 i potrwa do 28.06.2016 r.
1    1  2  3  4  5    13