Finansowanie

Realizacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – część 1.

15-01-2015
Głównym celem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 będzie wzrost konkurencyjności rolnictwa z uwzględnieniem celów środowiskowych.Łączne środki publiczne przeznaczone na realizację Programu wyniosą 13 513 295 000 euro.

Kolejne dotacje na innowacje w ramach programu HORYZONT 2020 – rozdane

12-01-2015
9 stycznia 2015 Komisja Europejska przedstawiła wyniki naboru wniosków w ramach Programu Horyzont 2020 dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw tzw. SME Instrument.

Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zatwierdzony przez Komisję Europejską

26-12-2014
17 grudnia 2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). PO WER powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia.

Konkurs RegioStars 2015 - poszukiwane najbardziej inspirujące i innowacyjne projekty

26-12-2014
Do 28 lutego 2015 r. można nadsyłać zgłoszenia do tegorocznej edycji konkursu RegioStars, organizowanego przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej.

Program Interreg Europa Środkowa zatwierdzony przez Komisję Europejską

20-12-2014
16 grudnia b.r. Komisja Europejska zatwierdziła pierwszy z programów transnarodowych perspektywy 2014-2020.

Spółdzielnie socjalne w Polce coraz mocniejsze

19-12-2014
W ciągu ostatnich czterech lat w naszym kraju, powstało 1262 spółdzielnie socjalne. Klimat do ich rozwoju, stworzyły dotacje unijne z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko” zaakceptowany przez Komisję Europejską

18-12-2014
Polska posiada już 5 z 21 programów zaakceptowanych przez Brukselę, pozwalających na wypłatę pieniędzy z unijnego budżetu do 2020 roku.

Rzeszów - seminarium dla przedsiębiorców

14-12-2014
12 grudnia br. w Rzeszowie odbyło się seminarium pn. "Fundusze Europejskie na lata 2014-2020" poświęcone możliwościom pozyskania środków finansowych w nowym okresie programowania.

Fundusz Ekspansji Zagranicznej BGK – nowe możliwości finansowania eksportu

12-12-2014
Z inicjatywy Ministerstwa Skarbu i Banku Gospodarstwa Krajowego, w ramach programu „Inwestycje polskie” - powstaje Fundusz Ekspansji Zagranicznej. Fundusz ten ma zapewnić finansowanie kapitałowe małym i średnim firmom zdobywającym zagraniczne rynki zbytu.

Internacjonalizacja – ważny element wsparcia na lata 2014 – 2020

12-12-2014
Internacjonalizacja to umiędzynarodowienie działalności gospodarczej. Pojęcie to oznacza każdy rodzaj działalności, którą przedsiębiorstwo podejmuje na rynkach zagranicznych. Bezpośrednio odnosi się do pojęcia eksportu produktów bądź usług oraz wzrostu powiązań gospodarczych
1    9  10  11  12  13    13