Finansowanie

Wsparcie na zakup i wdrożenie nowej technologii - ogłoszenie konkursu

28-06-2016
20 czerwca br. Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne". Nabór wniosków odbędzie się w terminie od 28 lipca 2016 r. do 30 września 2016 r.

Konkurs na dotacje prowadzące do umiędzynarodowienia działalności zakończony

31-05-2016
365 wniosków o łącznej wartości ponad 16 mln zł, złożyły firmy w pierwszym konkursie z działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP Programu Polska Wschodnia (POPW). W puli znalazło się 10 mln zł.

Ruszył konkurs dla MŚP na tworzenie sieciowych produktów w Polsce Wschodniej

20-04-2016
Konsorcja składające się co najmniej z 10 mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw mogą już składać wnioski o dofinansowanie projektów polegających na stworzeniu innowacyjnych produktów sieciowych w Polsce Wschodniej. Konkurs rozpoczął się 20.04 i potrwa do 28.06.2016 r.

Zakończył się nabór wniosków w konkursie z poddziałania 1.4.1 RPO WP

10-04-2016
31 marca 2016 roku zakończył się nabór wniosków w konkursie z Działania 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie typu projektu Rozwój MŚP, przeprowadzanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Impuls do biznesu – III edycja konkursu

21-02-2016
Trwa nabór do trzeciej edycji konkursu Impuls do biznesu, w którym do wygrania jest 100 tys. zł oraz możliwość pozyskania nawet 5 mln zł od inwestora.

Wsparcie tworzenia sieciowych i innowacyjnych produktów o ponadregionalnym oddziaływaniu realizowanych przez MŚP

18-01-2016
Zgodnie z harmonogramem naboru wniosków w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia (POPW) już w lutym 2016 r. powinien zostać ogłoszony konkurs z poddziałania 1.3.2 Wsparcie tworzenia sieciowych i innowacyjnych produktów o ponadregionalnym oddziaływaniu realizowanych przez MŚP.

Ruszyła baza konkurencyjności

03-01-2016
Od 1 stycznia 2016 roku podmioty realizujące projekty dofinansowane z funduszy europejskich, będą zobowiązane do publikacji zapytań ofertowych w nowo powstałej Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich.

Konkurs o dofinansowanie projektów z RPO WP

24-12-2015
W dniu 17 grudnia 2015 roku Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego ogłosił konkurs z działania 1.4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 (RPO WP).

Empowerment w projektach, kiedy i w jaki sposób stosujemy tę zasadę?

17-12-2015
Pisząc tzw. projekty „miękkie” bardzo często pojawia się termin „empowerment”. Nawet jeżeli nie jest on wprost użyty w dokumentacji konkursowej, to z reguły Projektodawcy są zobligowani do uwzględnienia tego zagadnienia w opisie wniosku.

8 pytań, na które musisz odpowiedzieć przed ubieganiem się o środki z RPO WP

17-12-2015
W dzisiejszym artykule przedstawimy pokrótce osiem zagadnień, na które uwagę powinien zwrócić każdy przedsiębiorca aplikujący o dotacje inwestycyjne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.
1    1  2  3  4  5    14