Finansowanie

500 zł banknot już w obiegu

10-02-2017
Wprowadzenie do obiegu banknotu 500 zł ma na celu ułatwienie rozliczeń gotówkowych pomiędzy obywatelami oraz zmniejszenie kosztów obsługi pieniądza przede wszystkim dla Narodowego Banku Polskiego. Do obiegu trafi 50 mln sztuk banknotów w nowym nominale, z czego większość...

Wzrost PKB niższy niż zakładano w ustawie budżetowej

31-01-2017
W ustawie budżetowej na 2016 rok rząd założył wzrost poziomu produktu krajowego brutto na poziomie 3,8%. Według opublikowanych właśnie danych GUS w 2016 roku PKB wzrósł jedynie o 2,8%. Jest to najniższy wynik od trzech lat, a poziom inwestycji w naszym kraju nie był na tak..

Rynek nieruchomości w Polsce – perspektywy na 2017 rok

29-01-2017
Jak zapowiada się 2017 rok na rynku nieruchomości? W jaki sposób zmiany przepisów oraz programy rządowe wpłyną na obrót i ceny? Oto podsumowanie najbardziej znaczących zmian, które mogą wpłynąć na rynek nieruchomości w bieżącym roku kalendarzowym.

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach RPO 1.4 Wsparcie MŚP, 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP

20-01-2017
Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach RPO 1.4 Wsparcie MŚP, 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP

Jest budżet województwa podkarpackiego na 2017 rok

01-01-2017
Wieczorem, 29 grudnia 2016 roku radni sejmiku wojewódzkiego, większością głosów, przyjęli przygotowany przez zarząd województwa plan dochodów i wydatków na 2017 rok. Marszałek Władysław Ortyl podkreślił, że jego zdaniem jest to dobry budżet...