Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu

Autor: EM
2015-09-14

Już 16 września rozpocznie się Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu (ETZT), nad którym patronat objęło Ministerstwo Środowiska. Celem tej inicjatywy jest zachęcanie władz lokalnych do wprowadzania zrównoważonych środków transportu w miastach i promowania ich wśród mieszkańców.

 

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu organizowany jest cyklicznie od 2002 roku. W zeszłorocznej edycji Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu uczestniczyło 2000 miast z 44 krajów. W ponad połowie z nich wprowadzono trwałe rozwiązania - razem 8543 - skupiające się głównie na zarządzaniu ruchem, dostępie do komunikacji oraz promowaniu transportu rowerowego i pieszego.

Idea ETZT wpisuje się w rozpoczętą 9 września kampanię edukacyjną Ministerstwa Środowiska TworzyMY atmosferę, której celem jest zwiększenie świadomości społecznej na temat wpływu powietrza na zdrowie i jakości życia ludzi. Porady, jak ekologicznie jeździć samochodem oraz zachęty do wspólnej jazdy samochodem do pracy oraz do wybierania innych środków transportu można znaleźć na stronie internetowej projektu www.tworzymyatmosfere.pl

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu zakończy  Dzień Bez Samochodu, w ramach którego miasta biorące udział w kampanii, wyznaczają strefy zarezerwowane wyłącznie dla ruchu pieszego, rowerowego i transportu publicznego.

 

Źródło: www.mos.gov.pl