E-Deklaracje nie przez e-PUAP

Autor: J.Krzysik
2015-02-01

Ministerstwo Finansów informuje, że deklaracje i informacje podatkowe przesyłane drogą elektroniczną, nie mogą być podpisywane profilem zaufanym ePUAP i przesyłane za pośrednictwem platformy ePUAP.

 

Deklaracje i informacje składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej mogą być podpisane:

  • bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu – do dokumentów składanych przez osoby fizyczne i inne podmioty,

lub

  • danymi autoryzującymi (podpisem elektronicznym nieweryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu) – do dokumentów składanych prze osoby fizyczne.

 

Deklaracje i informacje podatkowe można składać drogą elektroniczną wyłącznie do systemu e-Deklaracje:

1. Za pośrednictwem  bramki e-Deklaracje - korzystając z:

formularzy zamieszczonych na Portalu Podatkowym w zakładce e-Deklaracje/Formularze, aplikacji e-Deklaracje Desktop, bezpośrednio z systemów finansowo - księgowych przy wykorzystaniu odpowiednich aplikacji (modułów) dostarczanych przez producentów oprogramowania, oprogramowania dostarczonego przez innych producentów.

2. Przy użyciu Uniwersalnej Bramki Dokumentów (UBD) - która przeznaczona jest do składania dokumentów zbiorczych: PIT-8C, PIT-11, PIT-R, PIT-40, korzystając z:

systemów finansowo-księgowych podatnika - odpowiednich aplikacji (modułów), dostarczanych przez producentów oprogramowania lub oprogramowania dostarczonego przez innych producentów.

 

Źródło: Ministerstwo Finansów