Działanie E – pionier Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Autor: Karolina Serwińska
2015-04-06

W połowie 2015 roku ruszy projekt E-pionier z alokacją 100 mln, dzięki któremu młodzi, zdolni programiści będą wymyślać rozwiązania, służące nam wszystkim.

 

E – pionier to projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa,

Oś priorytetowa III Kompetencje cyfrowych umiejętności obywateli,

Cel szczegółowy 6: Pobudzanie potencjału uzdolnionych programistów dla zwiększenia zastosowania rozwiązań cyfrowych
w gospodarce i administracji

 

Za realizację projektu będzie odpowiadać Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Na wsparcie w rozwijaniu pomysłów na biznes czy inicjatywę społeczną opartą o narzędzia informatyczne będą mogli liczyć najzdolniejsi polscy programiści. Celem programu jest zachęcenie ich, by wykorzystali swój potencjał do tworzenia innowacyjnych produktów i szukali rozwiązań dla istotnych problemów społecznych. Programiści mogą liczyć nie tylko na wsparcie finansowe, ale też indywidualny coaching, możliwość udziału w warsztatach czy wizytach studyjnych.

 

Działanie: E – pionier – promowanie zaawansowanych kompetencji cyfrowych poprzez konkurs i program dla zdolnych programistów

 

Efektem działania będzie wykorzystanie potencjału uzdolnionych studentów kierunków z zakresu TIK, a także uświadomienie społeczeństwu, że zaawansowane kompetencje cyfrowe mogą służyć do rozwiązywania istotnych problemów. Działanie ukierunkowane będzie na inspirowanie pomysłów, animowanie partnerstw, doprowadzenie do dyfuzji efektów prac konkursowych oraz przyczynienie się do budowy kultury cyfrowej w społeczeństwie.

 

Poszczególne edycje konkursów będą obejmowały wybrane obszary istotnych kwestii społecznych (np. bezpieczeństwo, ochrona danych osobowych, dostępność dla niepełnosprawnych, starzenie się społeczeństwa, zmiany klimatu, zmniejszanie zużycia energii, poprawa efektywności transportu, wykorzystanie dóbr kultury) i/lub adresowane do wybranej grupy (np. dzieci, osoby starsze, niepełnosprawni), tak by uwzględnić aktualne zapotrzebowanie rynkowe na produkty/usługi w konkretnej dziedzinie lub grupie docelowej.

 

Laureaci otrzymają m.in.: wsparcie finansowe, wsparcie doradcze (np. z zakresu wzmacniania kompetencji koniecznych do samodzielnej realizacji innowacyjnych projektów informatycznych), coaching oraz możliwość udziału w warsztatach, seminariach, stażach, czy też wizytach studyjnych.

 

Tak kompleksowe podejście spowoduje efekt synergii – łączenie osób z różnych środowisk o podobnym wysokim poziomie kompetencji cyfrowych oraz wykorzystanie ich potencjału do zachęcenia szerszej grupy odbiorców do podnoszenia kompetencji cyfrowych w swoich środowiskach.

Projekt jak i jego formuła będą nowatorskie, gdyż bardzo istotną rolę będą w nim pełnić tzw. Akceleratory (będą koordynować ogół działań), które zostaną wyłonione przez NCBiR. W pierwszej kolejności akceleratory posłużą w zidentyfikowaniu problemów zgłaszanych przez urzędników, jak i przez organizacje pozarządowe, czy zwykłych obywateli. Po zidentyfikowaniu problemów, rozpocznie się etap poszukiwania programistów, których projekty mogą rozwiązać ww. problemy. Na tym etapie akceleratory będą także oceniać pomysły programistów pod kątem technologicznym i biznesowym. Swoistym novum programu jest również to, że po raz pierwszy zostanie w zastosowany model zamówień przedkomercyjnych. Ma on umożliwić lepsze określenie parametrów poszukiwanego rozwiązania i przygotować się do właściwego zamówienia publicznego.

 

Projekt E-pionier będzie realizowany do roku 2023 r. Pierwsze konkursy planowane są na połowę roku.

 

Źródło:

www.fundusze.podkarpackie.pl

mac.gov.pl