Dotacje na stworzenie dziennych domów seniora – Senior - WIGOR

Autor: Agnieszka Rajchel
2015-06-12

Do 30 czerwca można starać się o środki na stworzenie dziennych domów seniora, które mają stanowić  połączenie uniwersytetu trzeciego wieku, klubu seniora, biblioteki i gabinetu rehabilitacyjnego. Dzięki stworzonemu przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – Programowi Senior-WIGOR, do końca roku ma powstać w Polsce ok. 100 takich miejsc.

 

Program jest skierowany do osób bez pracy w wieku 60+. Osoby takie będą mogły spędzić w dofinansowanych domach seniora min. 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Będą one kompleksowo wyposażone (biblioteka, sprzęt RTV, komputery z dostępem do internetu, itp.) a ponadto będzie możliwość skorzystania z ciepłych posiłków. 

O dofinansowanie mogą starać się jednostki samorządu terytorialnego we współpracy z innymi instytucjami i organizacjami. Przedsięwzięcia będą realizowane na podstawie rocznych umów.  Od jednostek samorządu terytorialnego wymagany jest wkład własny w wysokości nie mniejszej niż 20% całkowitego kosztu projektu.

Na program przeznaczono 370 mln zł, z tego 30 mln zł w 2015 r. Jednostka samorządu terytorialnego może uzyskać jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie placówki do 80 proc. całkowitych kosztów, ale nie więcej niż 250 tys. zł. Na adaptację budynku przewidziano nie więcej niż 180 tys. zł, natomiast dotację na wyposażenie domu jednorazowo w wysokości nie wyższej niż 70 tys. zł. Z budżetu państwa zostanie również sfinansowana 1/3 kosztów utrzymania seniora w domu dziennym, ale nie więcej niż 200 zł miesięcznie.

Oferty można składać od 8 czerwca do 30 czerwca 2015 r.

Ofertę należy złożyć w Generatorze Ofert „Senior-WIGOR” oraz w wersji papierowej w siedzibie właściwego urzędu wojewódzkiego w przypadku Podkarpacia – w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie.

 Przejdź do ogłoszenia o konkursie

 

Źródło: www.fundusze.podkarpackie.pl; www.mpips.gov.pl