Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w nowej perspektywie finansowej

Autor: Adam Uliasz
2015-01-26

Fundusze Europejskie są coraz bliżej. Wiele osób planuje rozpocząć działalność gospodarczą i uzyskać na ten cel dofinansowanie. Sprawdź, na co można liczyć w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

 

Z jakich funduszy będą mogli skorzystać przyszli przedsiębiorcy?

 

PO WER – dotacje na rozpoczęcie działalności

PO WER, czyli Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, oferować będzie dotacje na rozpoczęcie działalności. Preferowane będą osoby w wieku do 29 roku życia, które nie pracują i nie kształcą się. Wsparcie w ramach tego programu podzielone będzie na:

- dotację inwestycyjną,

- wsparcie pomostowe,

- wsparcie szkoleniowo-doradcze.

 

PO IR – wsparcie dla innowacyjnych

PO IR, czyli Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój, nie będzie przyznawał środków na założenie firmy. Będzie natomiast oferował środki na dla początkujących przedsiębiorców.

Wsparcie będzie możliwe poprzez fundusze kapitałowe oraz Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB).

PO IR będzie finansować fundusze Venture Capital, których zadaniem będzie wspieranie młodych, obiecujących firm. Planowanie wsparcie związane będzie z dokapitalizowaniem jak również z doradztwem związanym z rozwojem firmy.

Wsparcie poprzez IOB, czyli instytucje takie jak izby gospodarcze, parki technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, centra transferu technologii, itp., nakierowane będzie na wsparcie start-upów związanych z innowacyjnymi przedsięwzięciami. Rodzaje planowanego wsparcia to m.in. pomoc w nawiązywaniu kontaktów biznesowych, sieciowanie, pomoc w nawiązaniu kontaktów z inwestorami czy doradcami biznesowymi, doradztwo przy zakładaniu i rozwoju innowacyjnej działalności.

 

PO PW – wsparcie dla studentów i absolwentów

PO PW, czyli Program Operacyjny Polska Wschodnia, działający na terenie 5 województw ściany wschodniej, w tym Podkarpacia, planuje wsparcie młodych firm tworzonych przez studentów czy absolwentów uczelni wyższych.

Planowane jest stworzenie i rozwój „Platform startowych dla nowych pomysłów”.

 

Wsparcie nakierowane ma być na absolwentów i studentów do 35 roku życia. Przyszłe formy wsparcia to działania miękkie jak doradztwo, przygotowanie planu rozwoju, coaching, mentoring oraz wsparcie przy testowaniu przyszłego produktu czy usługi.

Kolejne wsparcie przewidziane jest dla najlepszych pomysłów, wykazujących możliwość komercjalizacji. Świadczona będzie pomoc przy wprowadzaniu produktów na rynek.

 

RPO – wsparcie pozostałych osób

RPO, czyli Regionalne Programy Operacyjne również przewidują wsparcie osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Każde województwo ma własny program operacyjny, w którym ustalone zostaną kryteria dostępu do środków.

Na wsparcie mogą liczyć bezrobotni, osoby w wieku 50+ czy niepełnosprawni.

 

Kiedy można się spodziewać naborów wniosków?

Najprawdopodobniej pierwsze konkursy powinny być ogłaszane w II lub III kwartale bieżącego roku i uzależnione są od zaawansowania prac przy tworzeniu dokumentów określających szczegółowe zasady udzielania wsparcia.