Dotacje na przydomowe elektrownie - PROSUMENT

Autor: Agnieszka Rajchel
2015-04-14

Od 24 kwietnia 2015 roku rozpocznie się nabór wniosków na dofinansowanie zakupu i instalacji Odnawialnych Źródeł Energii. W ramach programu można otrzymać nawet 40 % dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Oferta skierowana jest do:

  • osób fizycznych posiadających prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym albo prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w budowie,
  • wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych zarządzających budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi.

Przez „dysponowanie” nieruchomością należy rozumieć:

a) prawo własności (w tym współwłasność)

b) użytkowanie wieczyste

Wsparciem finansowym objęte są przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł do produkcji energii elektrycznej lub do produkcji ciepła i energii elektrycznej, na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych:

- źródła ciepła opalane biomasą - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt

- pompy ciepła - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt

- kolektory słoneczne - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt

- systemy fotowoltaiczne - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWp

- małe elektrownie wiatrowe - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe

- mikrokogeneracja - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe

Dopuszcza się zakup i montaż instalacji równolegle wykorzystującej:

  • więcej niż jedno odnawialne źródło energii elektrycznej lub
  • więcej niż jedno odnawialne źródło ciepła w połączeniu ze źródłem (źródłami) energii elektrycznej

przeznaczonej dla jednego budynku mieszkalnego, o ile jest to technicznie i ekonomicznie uzasadnione.

Koszty kwalifikowane całej inwestycji mogą stanowić nawet 100% wsparcia pieniężnego w ramach Programu Prosument, z czego 40 % może stanowić dopłatę, a 60% kredyt na preferencyjnych warunkach. Kredyt można zaciągnąć na maksymalny okres 15 lat, przy czym oprocentowanie jest stałe i wynosi 1% w skali roku.

Nabór wniosków prowadzony będzie od 24.04.2015 r. we wszystkich oddziałach BOŚ Banku.

 

Źródło: www.fundusze.podkarpackie.pl