Dotacje dla twórców gier komputerowych

Autor: Agnieszka Rajchel
2015-02-06

Zwiększyła się liczba Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Do listy dodano "Innowacyjne Technologie Kreacyjne". Oznacza to, że na wsparcie z Funduszy Europejskich mogą liczyć również firmy inwestujące na przykład we wzornictwo lub producenci gier komputerowych.

 

Inteligentne Specjalizacje to wybrane dziedziny nauki i gospodarki, które w wybranym regionie lub kraju należącym do UE (inteligentne specjalizacje wyznaczane są na tych dwóch poziomach), rozwijają się nadzwyczaj dobrze. Co więcej, dane państwo czy region będzie mocniej inwestowało w dalszy rozwój tych obszarów. Firmy, które zainwestują właśnie w te branże w naszym kraju, będą preferowane przy ubieganiu się o unijne dofinansowanie. Dzięki temu, ma zwiększyć się innowacyjność i konkurencyjność całej gospodarki.

 

Niedawno, Polska doczekała się dopisania na swoją listę kolejnej specjalizacji „Innowacyjnych Technologii Kreacyjnych”, która obejmie tworzenie gier komputerowych, produkcji audiowizualnej, czy wzornictwa. W praktyce oznacza to, że firmy inwestujące w te dziedziny będą mogły starać się o środki finansowe z Programu Inteligentny Rozwój oraz z programów regionalnych. Na wsparcie mogą liczyć np. producenci gier komputerowych, projektanci (mebli, ubrań czy urządzeń), a także uczelnie prowadzące badania w tym zakresie.

 

Prócz technologii kreacyjnych, na liście Krajowych Inteligentnych Specjalizacji znajduje się już 18 innych pozycji pogrupowanych w pięć branż:

ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO

1. Technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne.

2. Diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych oraz w medycynie spersonalizowanej.

3. Wytwarzanie produktów leczniczych.

BIOGOSPODARKA ROLNO-SPOŻYWCZA, LEŚNO-DRZEWNA I ŚRODOWISKOWA

4. Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego.

5. Zdrowa żywność (o wysokiej jakości i ekologiczności produkcji).

6. Biotechnologiczne procesy i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska.

 ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA

7. Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii.

8. Inteligentne i energooszczędne budownictwo.

9. Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku.

 SUROWCE NATURALNE I GOSPODARKA ODPADAMI

10. Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów.

11. Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku).

12. Innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej zużycie.

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE (W UJĘCIU HORYZONTALNYM) 

13. Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty.

14. Sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe.

15. Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne.

16. Elektronika oparta na polimerach przewodzących.

17. Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych.

18. Optoelektroniczne systemy i materiały.

 

O Podkarpackich Inteligentnych Specjalizacjach, obejmujących branże preferowane do otrzymania dotacji pisaliśmy w artykule Inteligentne Specjalizacje – kierunki rozwoju Podkarpacia.

 

Źródło:http://www.mg.gov.pl