Dopłaty do wynagrodzeń- państwo wspiera przedsiębiorców

Autor: Konsultant PIG
2014-11-10

Resort pracy przygotowuje projekt nowelizacji Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (projekt z dnia 14 października br.). Znowelizowana ustawa, miałaby gwarantować pomoc dla przedsiębiorców borykających się z czasowymi problemami finansowymi. Firmy działające w sektorze handlu, transportu czy przetwórstwa, będą mogły liczyć na dopłaty do wynagrodzeń pracowników oraz składek ZUS, a także dofinansowanie kosztów szkoleń pracowników.

 

Kto otrzyma dopłatę?

Projekt ustawy przewiduje pomoc dla przedsiębiorców, u których wystąpiły przejściowe problemy finansowe, spowodowane głównie tymczasowymi ograniczeniami w obrocie krajowym lub zagranicznym, wynikające z czasowego ograniczenia wywozu towarów za granicę. Jeżeli taka sytuacja, miałaby wpływ na pogorszenie warunków prowadzenia firmy, przedsiębiorca będzie mógł otrzymać wsparcie ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

 

Jak otrzymać dopłatę do wynagrodzeń?

Aby uzyskać wsparcie, przedsiębiorca będzie musiał wykazać, że spadek jego obrotów wyniósł nie mniej niż 15%. Do wyliczenia tego limitu, brane będą pod uwagę obroty,
z dowolnie wskazanych 3 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających po 6 sierpnia 2014 r., które zostaną porównane do analogicznych miesięcy roku poprzedniego.

 

Na co można dostać dopłatę?

Po spełnieniu określonych wyżej warunków, przedsiębiorca będzie mógł wystąpić
z wnioskiem o wypłatę dofinansowania:

  • świadczenia na częściowe zaspokojenie wynagrodzeń pracowniczych za czas przestoju ekonomicznego;
  • świadczenia na częściowe zrekompensowanie wynagrodzenia z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy;
  • środków na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników, należnych od pracodawcy od wypłaconych świadczeń;
  • dofinansowania kosztów szkolenia, zorganizowanych przez pracodawców, w celu podnoszenia kwalifikacji pracowników w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.

Pomoc będzie udzielana tylko w jednym z powyższych przypadków. Projekt zakłada, że wsparcie byłoby wypłacane już od 1 lutego 2015 r.

 

Źródło: Gazeta Podatkowa