Dokształcanie przedsiębiorcy obniża podatek firmy

Autor: Jolanta Zygmunt, Biuro Rachunkowe Podkarpackiej Izby Gospodarczej
2015-09-22

Przedsiębiorca może poszerzyć swoją wiedzę, zapisując się na studia podyplomowe czy kursy doszkalające. Ucząc się nowych rzeczy ze swojej branży zyskujemy na konkurencyjności, a poniesiony koszt studiów oraz kursów będziemy mogli "wrzucić" w koszty, czyli zmniejszyć PIT.


Na rynku mamy ogromny wybór szkoleń dla osób, które prowadzą własny biznes, tak samo jest z kierunkami studiów podyplomowych. Aby taki wydatek mógł być rozliczony w działalności, tematyka szkoleń czy kierunek studiów muszą być ściśle związane z branżą, w której prowadzimy biznes. Zgodnie z podstawową zasadą, to na przedsiębiorcy ciąży konieczność udowodnienia związku ponoszonych wydatków z osiąganymi w działalności przychodami.

Wydatki na dokształcanie mogą być zaliczone do kosztów firmowych jedynie, jeśli kursy czy studia odbywają się już w trakcie prowadzenia działalności.


Z kolei w przypadku opłat za szkolenia i kursy do rozliczenia w firmie nadają się tylko te, które dają przedsiębiorcy umiejętności niezbędne w jego codziennej pracy. Kosztem nie będzie cena szkolenia ogólnego, które podniesie ogólny poziom wiedzy przedsiębiorcy lub gdy zdobyte na kursie kompetencje przydadzą mu się jedynie w życiu prywatnym.

Jeśli szkolenie odbywa się poza siedzibą firmy i w jego cenę wchodzą też śniadania i obiady serwowane w przerwach od wykładów, jeśli stanowią one kompleksowe działania w ramach szkolenia, przedsiębiorca będzie mógł rozliczyć w kosztach cały taki wydatek. Koszt wyżywienia, mimo iż jest wskazany w ustawie o PIT jako przykład kosztu reprezentacji wyłączonego z kosztów uzyskania przychodu, w takim przypadku nie będzie traktowany jako wydatek na reprezentację.

Na szkolenia biznesowe przedsiębiorca może wysyłać również swoich pracowników. Wydatki na ten cel zostaną uznane za koszty firmy na takich samych zasadach, jak szkolenie samego szefa, dodatkowo liczy się zgodność tematyki kursu z zakresem obowiązków pracownika. Dla pracowników szkolenia podnoszące ich kwalifikacje zawodowe będą przychodem ze stosunku pracy zwolnionym z PIT-u ( na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o PIT wolna od podatku dochodowego jest wartość świadczeń przyznanych, zgodnie z odrębnymi przepisami, przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika). Pracownicy nie zapłacą więc podatku od szkoleń finansowanych przez pracodawcę.


Źródło: biznes.interia.pl