Dlaczego na polskim rynku pracy wciąż brakuje pracowników?

2018-11-24

Dlaczego na polskim rynku pracy wciąż brakuje pracowników?

 

Cyklicznie przygotowywany przez Work Service Barometr Rynku Pracy wskazuje, że blisko 50% polskich pracodawców ma problem z obsadzeniem wolnych stanowisk w swoich firmach. Sytuacja wydaje się korzystna dla pracowników, jednak w rzeczywistości jest nieco inaczej.

 

Jak wygląda aktywność zawodowa Polaków?

Zgodnie z najnowszymi danymi zaprezentowanymi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stopa bezrobocia w naszym kraju w październiku wyniosła 5,7%, tak niskiego bezrobocia nie było w Polsce od wielu lat. Tym bardziej że według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, ujmującego osoby pracujące w szarej strefie, które są jednocześnie zarejestrowane w urzędach pracy, stopa bezrobocia wynosi tylko 3,6%. Współczynnik aktywności zawodowej Polaków wynosi przy tym 57% i jest najwyższy do około 20 lat. Dlaczego zatem aż 50% pracodawców ma problem ze znalezieniem pracowników?

 

Wynagrodzenia na polskim rynku pracy

Dane statystyczne wskazują na wzrost średniej płacy krajowej, która w ostatnim kwartale wynosiła 3250 zł netto. Należy wziąć jednak pod uwagę to, że wartość ta jest sztucznie zawyżana przez najlepiej zarabiających, oraz fakt, że tak naprawdę wynagrodzenia na poziomie średniej krajowej lub wyższe otrzymuje zaledwie około 30% osób pracujących w Polsce. Mediana zarobków jest tymczasem znacznie niższa, bo wynosi 2 500 zł netto. A aż 13% osób pracujących w naszym kraju, otrzymuje wynagrodzenie w wysokości najniższej pensji krajowej. Niskie zarobki sprawiają, że część rodziców rezygnuje z aktywności zawodowej ze względu na program 500+. Po przekroczeniu progu dochodowego, ustalonego na poziomie 800 zł, rodzina traci bowiem prawo do świadczenia na pierwsze dziecko. W sytuacji, kiedy rodzic miałby podjąć prace za minimalną pensję i stracić 500+ na pierwsze dziecko, tak naprawdę oznacza to, że pracując 40 godzin tygodniowo, za swoją pracę otrzyma ok. 1000 zł. Do tego dochodzą koszy dojazdów oraz ewentualnej opieki nad dziećmi, dlatego podejmowanie pracy za tak niskie wynagrodzenie dla wielu osób nie ma sensu. Pracodawcy tymczasem niechętnie podnoszą wynagrodzenia.

Jak widać, jednym z najważniejszych powodów problemów pracodawców z obsadzeniem miejsc pracy w swoich firmach, jest niskie wynagrodzenie. Polscy pracodawcy niechętnie zwiększają płace i inwestują w rozwój swoich pracowników. Należy zauważyć także to, że powyższe dane dotyczą osób pracujących na umowach o pracę. Tymczasem wiele osób w naszym kraju nadal pracuje na tzw. śmieciówkach, zarabiając jeszcze mniej. Poza tym spora część pracodawców nie płaci swoim pracownikom za nadgodziny, oferując im w zamian za nie wolne w innym terminie. Niestety pewien odsetek pracowników nie może liczyć nawet na to, co oznacza, że po godzinach pracują za darmo.