Czy pracownicy z Ukrainy porzucą zatrudnienie w Polsce i wyjadą na zachód Europy?

2017-07-11

Czy pracownicy z Ukrainy porzucą zatrudnienie w Polsce i wyjadą na zachód Europy?

 

Przepisy pozwalające obywatelom Ukrainy wjeżdżać do Polski i pozostałych krajów Unii Europejskiej bez wiz, na podstawie ważnego paszportu biometrycznego, które obowiązują dokładnie od miesiąca, wywołały niepokój u Polskich pracodawców. Obawiali się oni bowiem, że to ułatwienie sprawi, iż Ukraińcy zwabieni wizją wyższych zarobków w zachodnich krajach UE, nie będą już tak chętnie podejmować zatrudnienia w naszym kraju.  

Obawy te okazały się jednak bezpodstawne. Badanie Fundacji Inicjatywy Demokratyczne „System bezwizowy dla Ukrainy” wykazało, że aż 58% Ukraińców nie planuje wyjechać do innych krajów strefy Schengen. Eksperci potwierdzają, że Polska jest nadal krajem najchętniej wybieranym przez Ukraińców, planujących emigrację zarobkową. Jak się okazje duże znaczenie dla naszych wschodnich sąsiadów ma legalność zatrudnienia, opieka socjalna oraz bliskość kulturowo-społeczna.

Wyniki wspomnianego wyżej badania zrealizowanego w czerwcu br. Wskazują także, że 2 na 3 obywateli Ukrainy zdaję sobie sprawę z tego, że prawo do bezwizowego poruszania się po krajach członkowskich UE nie oznacza możliwości podjęcia tam legalnej pracy. Polskie firmy zatrudniające pracowników zza naszej wschodniej granicy mogą być zatem spokojne, ponieważ tylko 1 na 5 osób deklaruje, że zastanawia się nad znalezieniem zatrudnienia, korzystając z możliwości wjazdu na teren UE bez wizy.

Polscy pracodawcy zatrudniają najczęściej Ukraińców przy pracach fizycznych np. w magazynach i farmach oraz sezonowych jak np. zbiory owoców i warzyw czy budowa. Coraz więcej pojawia się także ofert dla specjalistów średniego szczebla. Naszych wschodnich sąsiadów kuszą przede wszystkim wyższe zarobki, jakie mogą uzyskać, pracując w Polsce.  Z prognoz Ukraińskiego Centrum Analitycznego wynika, że do końca 2017 roku liczba obywateli Ukrainy pracujących w Polsce może sięgnąć 2 mln. To o 1 mln więcej niż przed rokiem. Jednym z powodów tak dużego wzrostu jest po prostu zapotrzebowanie na pracowników. Według danych Eurostatu bezrobocie w Polsce jest jednym z niższych w Europie. W maju br. sezonowa stopa bezrobocia osiągnęła wartość 4,5%, podczas gdy średnia dla UE wynosi 7,8%.

Z jednej strony możemy uznać, że jest to korzystne zjawisko, ponieważ Polskie firmy mogą uzupełnić coraz częściej występujące braki kadrowe, z drugiej jednak istnieją obawy społeczne, że napływ Ukraińców gotowych pracować za niższe niż Polacy wynagrodzenia spowoduje, że płace nie będą rosły. W konsekwencji Polacy w dalszym ciągu będą zmuszeni do emigracji zarobkowej.  

 Źródło: sferabiznesu.pl